Wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie 2024

Projekt Biblioteczny azyl realizowany przez grupę o nazwie Młodzi w akcji to projekt z najwyższą liczbą punktów w ścieżce Inicjatywy oddolne. Z kolei w ścieżce Rozwój organizacji na pierwszym miejscu znalazł się projekt www.Strachomin.pl – z historią w tle zgłoszony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Strachominie.

Łącznie mikrodotację do 7000 zł otrzyma 138 projektów.

W 2024 roku do konkursu wpłynęło 514 wniosków w ramach obu ścieżek. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 198 projektów. Ich przedstawiciele zostali zaproszeni na spotkania z ekspertami podczas Komisji Oceniających. Komisje odbywały się w tym roku zarówno w formie zdalnej (online), jak i stacjonarnej (w Warszawie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu). 

W ciągu 13 dni odbyło się 26 komisji, w których udział wzięło 29 ekspertów i ponad 400 osób reprezentujących łącznie 195 wnioskodawców.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, kreatywność i energię, którą nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was spotkać!

W tegorocznym konkursie można było uzyskać punkty strategiczne za projekty:

  1. Zakładające edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych z ochroną środowiska/ promocję zrównoważonego rozwoju.
  2. Zakładające promocję, edukację i wsparcie zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych ze zdrowiem psychicznym.

Za pierwsze kryterium dodatkowe punkty otrzymało 19 zwycięskich projektów, a za drugie – 15. Cieszymy się, że wnioskodawcy zdecydowali się uwzględnić w swoich projektach te ważne tematy.

Zgodnie z Regulaminem na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu.

W celu wyłonienia najlepszych projektów wyodrębnione zostały projekty, które będą realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu Mazowsze Lokalnie. Zgodnie z Regulaminem stanowią 10% wspartych projektów. W dalszej kolejności na liście dofinansowanych znajdują się najwyżej ocenione projekty – aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście!

Wśród 138 dofinansowanych projektów znalazło się:

  • 54 projekty w ścieżce Rozwój organizacji
  • 84 projekty w ścieżce Inicjatywy oddolne

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować, aby poinformować o procedurach związanych z podpisaniem umowy oraz żeby ustalić zmiany w tych projektach, w których decyzją Operatora i zgodnie z zaleceniami komisji budżety zostały zmniejszone.

Listy rankingowe:

Rozwój Organizacji

Inicjatywy Oddolne

***

Mazowsze Lokalnie to program realizowany przez cztery organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Europa  i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy. Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO a także przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.