Wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie 2023

Projekt SAFE AND CARE realizowany przez grupę o nazwie Uskrzydlona Młodzież to projekt z najwyższą liczbą punktów w ścieżce Inicjatywy oddolne. Z kolei w ścieżce Rozwój organizacji na pierwszym miejscu znalazł się projekt W drodze ku stabilności i autonomii zgłoszony przez Stowarzyszenie Nasze Imaginarium.

Łącznie mikrodotację do 7000 zł otrzymają 124 projekty.

W 2023 roku do konkursu wpłynęło 558 wniosków w ramach obu ścieżek. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 174 projekty. Ich przedstawiciele spotkali się z ekspertami podczas Komisji Oceniających. Komisje odbywały się w tym roku zarówno w formie zdalnej (online), jak i stacjonarnej (w Warszawie, Siedlcach i Radomiu). W ciągu 10 dni odbyło się 20 komisji, w których udział wzięło 24 ekspertów i ponad 300 osób reprezentujących łącznie 169 wnioskodawców.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, kreatywność i energię, którą nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was spotkać!

W tegorocznym konkursie można było uzyskać punkty strategiczne za projekty integrujące i angażujące w działania lokalne imigrantów i uchodźców oraz za projekty dotyczące zdrowia psychicznego. Za pierwsze kryterium dodatkowe punkty otrzymało 15 projektów, a za drugie – 20. W tym są 3 projekty, które dostały punkty strategiczne za oba kryteria. Cieszymy się, że wnioskodawcy zdecydowali się uwzględnić w swoich projektach te ważne tematy.

Zgodnie z regulaminem na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. W celu wyłonienia najlepszych projektów wyodrębnione zostały projekty, które będą realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu Mazowsze Lokalnie. Zgodnie z Regulaminem stanowią 25% wspartych projektów. W dalszej kolejności na liście dofinansowanych znajdują się najwyżej ocenione projekty – aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście!

Wśród 124 dofinansowanych projektów znalazło się:

  • 51 projektów w ścieżce Rozwój organizacji
  • 73 projekty w ścieżce Inicjatywy oddolne

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować, aby poinformować o procedurach związanych z podpisaniem umowy oraz żeby ustalić zmiany w tych projektach, w których decyzją Operatora i zgodnie z zaleceniami komisji, budżety zostały zmniejszone.

Listy rankingowe:

Rozwój Organizacji

Inicjatywy Oddolne

Mazowsze Lokalnie to program realizowany przez cztery organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Europa  i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy. Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO a także przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.