Wyniki I etapu konkursu Mazowsze Lokalnie 2023

W 2023 roku w ramach konkursu Mazowsze Lokalnie złożono 558 wniosków –  320 w ścieżce Inicjatywy oddolne oraz 238 w ścieżce Rozwój organizacji. Dziękujemy za wszystkie wnioski! Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy Mazowsza mają tyle nowych pomysłów na działania społeczne!

Każdy wniosek został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów z grona 22 osób. Wynik końcowy jest średnią ocen obu ekspertów. W I etapie oceny projektów można było otrzymać maksymalnie:

  • 20 punktów w ścieżce Inicjatywy oddolne
  • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji

Do II etapu konkursu zakwalifikowały się łącznie 174 projekty. Serdecznie gratulujemy!

KTO SIĘ ZAKWALIFIKOWAŁ?

Po zakończeniu oceny fiszek najpierw stworzona została lista rankingowa projektów, których miejscem realizacji jest jedna z gmin nieobjętych działaniami Mazowsze Lokalnie w latach 2014–2022 (tzw. białe plamy). W pierwszej kolejności do II etapu zostały skierowane projekty z tej listy. Wszystkie pozostałe projekty trafiły na wspólną listę rankingową i o ich przejściu do II etapu konkursu decydowała punktacja.

W ramach ścieżki „Inicjatywy oddolne” do II etapu zakwalifikowało się 112 projektów. Natomiast ze ścieżki „Rozwój organizacji” – 62 projekty.

LISTY RANKINGOWE

Inicjatywy Oddolne

Rozwój Organizacji

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Wnioskodawcy otrzymają od nas e-mail z dalszymi informacjami dotyczącymi procesu oceny, które będą dostępne również na www.

Każdy zakwalifikowany wnioskodawca zobowiązany będzie do zapisania się na jeden z kilku terminów komisji, które w tym roku odbędą się częściowo online i częściowo znowu stacjonarnie.

Zapisy na komisje wystartują jutro (13.04.23) o godzinie 12:00.

Polecamy lekturę Poradnika dla Wnioskodawców, aby odpowiednio przygotować się do prezentacji.

***

Konkurs jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.