Nazwa projektu: Muzyka i matematyka

Numer projektu: 3990/GS/2020

Realizator: Grupa wsparcia dzieci z autyzmem poprzez zajęcia muzyczne, taneczne oraz ogólnorozwojowe

Jesteśmy grupą rodziców dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. W imieniu naszej grupy wniosek składa przedstawiciel naszego partnera Studia tańca-Małgorzata Abramczyk-Maglakelidze-pedagog, instruktor tańca, oligofrenopedagog. Nasza grupa liczy 6 osób. Powstaliśmy we wrześniu 2018 roku, kiedy nasze dzieci rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w klasie integracyjnej. Spotykamy się przy okazji szkolnych wydarzeń, jak również prywatnie. Działamy na terenie Bieniewic, Grodziska Maz., Milanówka. Celem naszych rozmów i rozważań jest chęć pomocy naszym dzieciom w przezwyciężaniu barier związanych z komunikacją, życiem społecznym, wsparcie nauki szkolnej poprzez zorganizowanie dzieciom zajęć wyrównawczych i kompensujących ich braki zarówno w sferze fizycznej, psychicznej oraz emocjonalnej. Jako rodzice dzieci dotkniętych tym zaburzeniem codziennie pomagamy naszym dzieciom przezwyciężyć ich trudną sytuację życiową towarzysząc im w codziennych czynnościach oraz sytuacjach. Dotychczas zrealizowaliśmy projekt Działaj lokalnie 2019, pt. Przezwyciężanie niepełnosprawności poprzez terapię, zabawę, muzykę, plastykę, ruch i taniec, podczas którego dzieci wzięły udział w 26 h warsztatów. Naszym partnerem jest studio tańca dysponujące lokalem, sprzętem i specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, tańca, muzykoterapii, które zadeklarowało wkład własny do projektu.