Nazwa projektu: AKTYWNIE ZAKRĘCENI – OD JUNIORA DO SENIORA

Numer projektu: 4262/NGO/2020

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Pogorzelec

W ramach projektu chcemy zaktywizować i zintegrować mieszkańców miejscowości Pogorzelec w wieku od juniora do seniora wokół przedsięwzięcia jakim jest stworzenie atrakcyjnego placu zabaw i rekreacji (dzięki Inspiratorium w Maciejowicach wiemy, że w ramach tego działania możemy to zrobić). W tym celu wczesną jesienią planujemy przeprowadzenie prac obejmujących stworzenie alejek oraz zorganizowanie stanowiska do gry w szachy na świeżym powietrzu. Działania te zostaną zrealizowane na terenie tworzonego przez nas od 2 lat placu zabaw i rekreacji w centrum Pogorzelca. W ramach projektu planujemy zakup kamyków oraz zewnętrznego stołu do gry w szachy a następnie zorganizowanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców i wytyczenie oraz wykonanie kamyczkowych alejek oraz posadowienie stołu do gry w szachy i zagospodarowanie terenu wokół niego. Po zrealizowaniu tych działań chcemy zorganizować cykl warsztatów szachowych pod chmurką w których wezmą udział dzieci i dorośli oraz seniorzy. Szachy są wspaniałym zajęciem edukacyjnym, uczącym logicznego myślenia i działania dla dzieci i młodzieży a dla dorosłych i seniorów stanowią doskonałą formę rozrywki i relaksu oraz sposób na spędzanie czasu wolnego. Chcemy, aby na naszym placu szachy integrowały różne pokolenia. Z uwagi na to, że możliwość spotkań i zgromadzeń jest aktualnie ograniczona w celu zachęcenia do udziału w całym przedsięwzięciu już od maja zaplanowaliśmy zaangażowanie mieszkańców Pogorzelca w przygotowania do realizacji projektu poprzez: 1. Konkurs dla dzieci i młodzieży na opracowanie projektu wykonania alejek na placu zabaw i rekreacji, umożliwiający wyłonienie zwycięzcy, którego pomysł na wykonanie alejek zostanie wykonany. 2. Ogłoszenie akcji Szach i mat – czyli domowe potyczki szachowe w Pogorzelcu. Akcja zachęci do spędzania tego trudnego czasu kwarantanny społ. w domu #zostańwdomu oraz poznania zasad, nabycia umiejętności gry w szachy czy potrenowania w gronie rodzinnym. Informacje o konkursie będą przekazane za pomocą środków elektronicznych za pośrednictwem uczniów. 3. Ogłoszenie działania pn. wyhoduj roślinę na plac zabaw i rekreacji, w ramach którego zainteresowani wyhodują roślinę, która w kolejnym jesiennym etapie zostanie posadzona na placu zabaw i rekreacji. Do prac w terenie zaangażujemy, jak zawsze mieszkańców wsi, wyznaczymy prace zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych jak i osób starszych uwzględniając ich możliwości fizyczne oraz wykorzystując posiadane talenty i umiejętności. W tym miejscu należy podkreślić, że pomysł na plac zabaw i rekreacji, w naszej wiosce zrodził się w 2018 roku, z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęty (wioślarz, motylek, orbitrek i krzesło wyciskacz), dzięki pozyskanej dotacji z fundacji PKN ORLEN zakupiliśmy urządzenie – jeździec do ćwiczeń oraz ławeczki i stojak na rowery. W 2019 r., Wspólnota Gruntowa wsi wyrównała cały teren. Gmina Maciejowice zrealizowała projekt MIAS Mazowsze 2019 w ramach którego wykonała ogrodzenie oraz zainstalowała podwójną huśtawkę oraz rowerek bujaczek i 2 lampy oświetleniowe. Na wszystkich etapach przedsięwzięcie aktywnie wspierali mieszkańcy sołectwa aktywizowani przez Sołtys p. Agnieszkę Zaranowicz, która działa również aktywnie w Kole Gospodyń Wiejskich Pogorzelec. Na jesieni 2019 r. członkowie KGW sfinansowali i zakupili sadzonki 50 tuj i 50 tuwał oraz nasadzili je na terenie placu zabaw i rekreacji. Sołtys wraz z KGW organizowała również inne działania integrujące i aktywizujące mieszkańców Pogorzelca jak: wspólne sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej, przyjęcie pielgrzymów na terenie przy świetlicy i wiele innych. Plac zabaw będzie miejscem integracji pod chmurką, spotkań, umożliwiającym wspólną aktywność dzieci, młodzieży oraz dorosłych i seniorów oraz organizację różnego typu uroczystości lokalnych. Realizując projekt chcemy zachęcić do integracji najpierw w domach w rodzinach a później w bezpiecznym czasie w lokalnej społeczności. Chcemy zaangażować w zaplanowane działania jak najszerszy krąg osób, sprawić, żeby każdy czuł się potrzebny i żeby każdy miał choćby maleńki udział w projekcie. Nasz pomysł jest oryginalny i innowacyjny w skali całej Gminy Maciejowice na terenie której nie ma miejsca na grę w szachy pod chmurką. Dotychczas nie zorganizowano również warsztatów gry w szachy ani też międzypokoleniowych potyczek-rozgrywek w szachy na świeżym powietrzu. Chcemy w unikatowy sposób zachęcić w tym trudnym czasie społecznej kwarantanny do ciekawego, edukacyjnego spędzania czasu wolnego na rozgrywkach szachowych a później w bezpiecznym czasie do wspólnego wykonania kamyczkowych alejek, posadowienia zewnętrznego stołu szachowego na naszym placu zabaw i rekreacji a następnie uczestnictwa w warsztatach i rozgrywkach szachowych. W innowacyjny sposób chcemy integrować społeczność w różnym wieku – od juniora do seniora.