Stowarzyszenie Razem dla Radomki

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Od 2008 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 6 gmin w woj. mazowieckim: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew. Stowarzyszenie realizuje działania które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego w/w obszaru. Aktywnie wspieramy i realizujemy inicjatywy związane z rozwojem i promocją przedsiębiorców poprzez efektywne wykorzystywanie pozyskanych środków z funduszy unijnych. Pierwszym sukcesem nowo-powstałej organizacji było pozyskanie ponad 8 mln złotych w ramach PROW na lata 2007-2013. Środki jakimi dysponowała LGD dodatkowo zostały zwiększone o kwotę ponad 1,5 mln zł w 2013 roku. Otrzymane fundusze pozwoliły na sfinansowanie blisko 200 projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, infrastrukturą publiczną, czy wsparciem projektów edukacyjno-kulturalnych. Od 2016 roku LGD realizuje inicjatywy w ramach PROW na lata 2014-2020, dla których otrzymała ok. 10 milionów złotych na dalszy rozwój obszaru LSR.

W swoich działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność. Skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i innowacyjnych, których łączna wartość wyniosła ponad 1,5 mln złotych. Celem naszych działań jest też tworzenie partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami oraz przedstawicielami nauki, podnoszenie kompetencji i wzrost potencjału środowisk wiejskich, lokalnych liderów poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze organizacji pozarządowych. Niezmiernie istotną kwestią jest promocja turystki obszaru Południowego Mazowsza oraz dziedzictwa kulinarnego naszego obszaru. Tworzymy Inkubator NGO – Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych. Realizuje projekty na rzecz budowy silnej marki produktów lokalnych i tradycyjnych – budując Szlak Kulinarny Doliny Radomki. Nasze działania podejmujemy z myślą o wzroście potencjału mieszkańców, przedsiębiorców oraz samorządów – dążąc do efektywnego rozwoju obszarów wiejskich.

Jaka jest Wasza misja?

Misją działań naszego stowarzyszenia jest aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych naszych gmin, obszarów wiejskich i miejsko -wiejskich. Realizujemy działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Jesteśmy ambasadorem konkursu FIO Mazowsze Lokalnie od pierwszej edycji tej inicjatywy, która bardzo dobrze została przyjęta w naszym regionie. Obserwując aktywność organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a przede wszystkim coraz większe zainteresowanie społeczności lokalnych możliwością realizacji inicjatyw na rzecz swoich „małych ojczyzn”- chcemy udzielać wsparcia, dzielić się doświadczeniem i pomagać młodym organizacjom, grupom nieformalnym również w obecnej edycji konkursu.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Do przedstawicieli społeczności lokalnych, osób które chcą działać na rzecz dobra wspólnego podchodzimy z serdecznością i uśmiechem. Chcemy im pomóc w realizacji własnych pomysłów, inicjatyw – dlatego staramy się doradzać w każdym możliwym aspekcie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.