Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

LGD „Zaścianek Mazowsza” powstało w 2008 roku jako trójsektorowe partnerstwo organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców z terenu wówczas trzech gmin: Czerwin, Goworowo, Troszyn. W kolejnych latach do LGD przyłączyły się gminy: Rzekuń oraz Rzewnie. Głównym obszarem naszej aktywności jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Dlatego nasze działania kierujemy do mieszkańców i podmiotów z obszaru działania LGD.

Jaka jest Wasza misja?

Naszą misją jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczno – gospodarczą mieszkańców i podmiotów z obszarów wiejskich, szczególnie z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń Rzewnie i Troszyn.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Zadania związane z pełnieniem Funkcji Ambasadora FIO – Mazowsze Lokalnie przyczyniają się do realizacji naszych celów statutowych. Wsparcie w ramach Programu FIO – Mazowsze Lokalnie silnie przyczynia się do aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, których specyfika wymaga wsparcia ze strony bardziej doświadczonej organizacji w zakresie chociażby przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

LGD animuje lokalne społeczności poprzez organizacje spotkań i szkoleń, podczas których przekazuje wiedzę oraz dobre praktyki w zakresie podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Ponadto często udziela konsultacji indywidualnych grupom poszukującym wsparcia w tego typu działaniach.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.