Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Jesteśmy Stowarzyszeniem specjalnym powołanym do życia w celu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej z udziałem i na potrzeby mieszkańców terenu 10 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Strategia jest realizowana z pomocą środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020. Zajmujemy się informowaniem mieszkańców o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na inicjatywy oddolne, infrastrukturę i rozwój przedsiębiorczości przez mieszkańców, gminy i organizacje działające na tym terenie.

Jaka jest Wasza misja?

Integracja społeczności lokalnej, podnoszenie jakości życia, ochrona dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrodniczego, rozwój gospodarki, kultury, sportu i rekreacji.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Współpracujemy ze społecznością lokalną w ramach realizacji strategii i chcemy uzupełnić o dodatkowe środki ofertę skierowaną do mieszkańców w zakresie inicjatyw społecznych.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Wskazujemy dobre praktyki , zachęcamy do współpracy przy organizacji różnego rodzaju aktywności czy organizacji imprez lokalnych.
Wskazujemy źródła finansowania i pomagamy w ich pozyskiwaniu.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.