Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

CAL powstał aby wspierać aktywne społeczności, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela. Wpieramy aktywne społeczności zarówno lokalnie na warszawskim Grochowie, jak i w całym kraju poprzez programy edukacyjne skierowane do pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno-edukacyjnych.

Jaka jest Wasza misja?

“Odkryj siłę społeczności“ – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania naszej organizacji.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

FIO-ML jest programem wspierającym działania, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego i tym samym wpisuje się w naszą codzienną działalność czyli pobudzanie lokalnej społeczności do aktywnego działania.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

W ciągu naszej kilkunastoletniej działalności opracowaliśmy i wdrażamy skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, którą nazwaliśmy animacją społeczną. W naszej codziennej pracy pokazujemy korzyści płynące ze wspólnego działania, tworzymy atmosferę współpracy i udzielamy niezbędnego wsparcia osobom i grupom, które chcą podjąć wysiłek i zrobić coś dobrego dla innych.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.