Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. powstało w 2003 r. z inicjatywy grupy młodych ludzi, którzy chcieli coś zmienić w swoim mieście tj. Warce.
Od 2006 roku prowadzimy na terenie powiatu grójeckiego Ośrodek Działaj Lokalnie, który pobudza aktywność mieszkańców poprzez małe dotacje.
Animujemy działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, promocyjne i finansowe.
Prowadzimy Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A.. Realizujemy projekty aktywizujące młodzież i seniorów.
W dorobku organizacji są liczne projekty na rzecz tożsamości lokalnej w tym komiksy historyczne.
Współdziałamy z samorządami, instytucjami, firmami, organizacjami, grupami i osobami indywidualnymi w celu wydobycia społecznej energii mieszkańców gminy Warka i powiatu grójeckiego.

Jaka jest Wasza misja?

Misją jest aktywizowanie społeczności i promocja naszego regionu tj. Warki i powiatu grójeckiego.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Bo jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie 🙂

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Prowadzimy szkolenia, konkursy, akcje, współpracujemy z szerokim gronem instytucji, organizacji.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.