Nazwa projektu: Siła Plus

Numer projektu: 3938/RO/2020

Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych (SIŁA) zostało utworzone przez 5 mieszkańców miejscowości Janochy – niewielkiej wioski położonej w północno-wschodniej części Mazowsza. Powstanie naszej organizacji było skutkiem pierwotnych działań mieszkańców Janoch zrzeszonych w grupie nieformalnej Koleżanki i Koledzy, która pozyskała i pomyślnie zrealizowała projekty w ramach FIO – Mazowsze Lokalnie w 2016 r. (Nasz placyk) oraz w 2017 r. (Wypożyczalnia zabawy). Oba projekty cechowało wysokie zaangażowanie janochowiaków i partnerów w ich realizacje. Przywołane przedsięwzięcia były prawdziwym zaczynem do dalszej aktywności społecznej naszych mieszkańców. Pojawiły się kolejne inicjatywy społeczne: wspólny remont świetlicy 2019 r., udział w wydarzeniu gminnym ze stoiskiem oraz coroczne porządkowanie wiejskiego placyku i świetlicy wiejskiej. Nasze Sołectwo zostało również zauważone przez KRUS Ostrołęka i zgłoszone do plebiscytu AroMistrzowie, w którym zajęło I miejsce w powiecie ostrołęckim. Naszymi działaniami chwalimy się na profilu fejsbukowym „Janochy – Sołectwo” w związku z czym szybko staliśmy się pozytywnym przykładem dla sąsiednich miejscowości, które ośmielone naszymi sukcesami, same podejmują próby wnioskowania o mikorodotację (z sukcesem) czy też biorą sprawy we własne ręce i malują świetlicę. Cieszy nasz to wszystko. Z biegiem czasu i rozwojem naszej społeczności zaczęły pojawiać się nowe pomysły, nowe potrzeby, które wykraczały poza możliwości grupy nieformalnej. Dlatego 5 (najbardziej świadomych) osób postanowiło zarejestrować stowarzyszenie zwykłe, które stanowi kolejny krok w rozwoju naszej aktywności społecznej. Dlaczego tylko piątka z nas jest członkami Stowarzyszenia? Mianowicie zależało nam (tzn. trzon grupy inicjatywnej) na autentycznym, świadomym członkostwie. Chcemy, aby każdy czuł się dobrze i miał pozytywne wrażenia związane z naszym stowarzyszeniem. Stąd też decyzja o zawiązaniu Stowarzyszenia przez naszą grupę 5-ciu osób, a dopiero dalsze plany zakładają jego rozwój o nowych członków. Warunkiem jest autentyczna chęć włączenia się w szeregi naszych członków i akceptacja celów statutowych oraz warunków członkostwa. Co bardzo istotne nasza 5 założycieli ciągle funkcjonuje w grupie nieformalnej mieszkańców, którzy chętnie włączają się w nasze działania jako wolontariusze. Zauważyliśmy, że nasi mieszkańcy – koleżanki i koledzy z naszej wioski lepiej czują się w roli wolontariusza, kiedy zostaną poproszeni o upieczenie ciasta, czy skoszenie trawy od czasu do czasu. Jest to dla nich konkretne zadanie, które nie nakłada na nich dodatkowych, często nie zrozumiałych zobowiązań, tak jak to byłoby w przypadku członkostwa w Stowarzyszeniu. Jeszcze kilka słów o naszej piątce (czwórce „Siłaczek” i jednego „Siłacza”). Nasza przedstawicielka jest Sołtyską Janoch, dzięki czemu mamy ułatwioną kontakt z instytucjami publicznymi z naszego terenu oraz łatwy dostęp do zasobów wsi np. świetlicy. Ponadto 3 członkinie posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy projektowej. Realizowały takie projekty jak: Regionalna Kuźnia Zawodów (EFS POKL), Aktywna wieś zacznijmy od młodych (FIO), Sami zadbajmy o swoje wykształcenie (RPO Woj. Podlaskiego), Nawigator (podkarpacki regionalny OWES). Wśród członków jest również osoba z wykształceniem pedagogicznym i bogatym doświadczeniem w pracy animatora, doradcy. Jedyny mężczyzna od zawsze w naszych działaniach zajmuje się sprawami organizacyjnymi np. sprawdza jaki sprzęt zakupić?, gdzie? jaki transport wykorzystać? jak zbudować zjeżdżalnię?, kogo zaangażować do ustawiania stołów itd., i stanowi doskonałe uzupełnienie zasobów osobowych SIŁY. Określając cele i obszar działania naszego Stowarzyszenia myśleliśmy również o dalekiej przyszłości. Dlatego zapisaliśmy dość szeroko obszar naszej aktywności w sferze pożytku publicznego. Charakterystycznym jest, że aktualne, nasze działania związane są z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, i w zależności jakie potrzeby/problemy lokalne zdiagnozujemy takie działania chcemy podejmować, na co pozwalają nam dość szeroko określone cele regulaminowe. Obecnie chcemy skoncentrować się na jeszcze większej aktywizacji mieszkańców Janoch, a przez to i gminy Troszyn. Chcemy mocno skoncentrować się na jednym z naszych celów tzn.: inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności w szczególności poprzez ich integrację i aktywizację oraz wspieranie rozwoju wspólnot. Do tego wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia: tworzymy okazję do działań na rzecz dobra wspólnego, organizujemy spotkania kulturalne, integracyjne, edukacyjne, czasami prowadzimy akcję informacyjną z wykorzystaniem Internetu szczególnie naszego profilu, co w obecnej sytuacji jest bardzo przydatne i bezpiecznym sposobem. Jesteśmy przekonani, że rozwiązywanie lokalnych problemów czy zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, podejmowanie oddolnych inicjatyw wymagają od nas bardzo dużej elastyczności. Do podejmowania tychże działań mamy do dyspozycji pomieszczeni biurowe, sprzęt komputerowy. Możemy również korzystać z zasobów świetlicy wiejskiej w Janochach (meble, zabawki, gry itp.) oraz placu wokół świetlicy, gdzie znajduje się skromny placyk zabaw dla dzieci, boisko do gry w piłkę nożną, altana – jest to bardzo przyjemne miejsce do organizowania spotkań społeczności. Często korzystamy z zasobów naszych partnerów (Centrum Kultury w Troszynie: pomieszczenia, sprzęt, zabawki animacyjne; LGD „Zaścianek Mazowsza”: materiały biurowe, skanery, ksero itp.). Wiele naszych działań możemy przeprowadzić bazując jedynie na naszych i partnerów zasobach rzeczowych i osobowych. Mamy również do dyspozycji środki pochodzące ze składek członkowskich. Ponadto ubiegamy się o dotacje na realizację naszych zamierzeń.