Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) zostało powołane z potrzeby stworzenia formalnej i silnej
reprezentacji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego w dniu 10.10.2013 r. i zarejestrowane w KRS
26.11.2013 r. POPPS jest związkiem stowarzyszeń, które działa przede wszystkim na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu, wspiera stowarzyszenia i fundacje członkowskie w codziennej działalności w realizacji ich zadań statutowych, rozwijaniu współpracy między nimi, reprezentowaniu ich interesów w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu. Wsparcie ma również charakter techniczny poprzez udostępnianie sprzętu, wyposażenia, a także porady prawne, obsługę księgową czy realizację wspólnych projektów.
POPPS jest również lokalnym operatorem programu Działaj Lokalnie od grudnia 2015 roku. W 2016 roku przyznał pierwsze dotacje w ramach tego programu, wzbogacając tym samym swoją działalność już nie tylko dla organizacji członkowskich, ale i innych organizacji i aktywnych społeczności. Obecnie POPPS zrzesza 18 organizacji.

Jaka jest Wasza misja?

Wspieramy organizacje pozarządowe działające w powiecie sochaczewskim i rozwój społeczności lokalnych.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Chcemy wzbogacać swoją działalność już nie tylko dla członków POPPS, ale i innych organizacji i aktywnych społeczności i dzielić się naszym doświadczeniem.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami. Organizujemy imprezy i wydarzenia dla społeczności lokalnej (Powiatowy Jarmark Pozarządowy), spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji i Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Prowadzimy stronę internetową i wydajemy kwartalnik AKTYW.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.