Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Targówek. Działania skierowane są do osób/rodzin wymagających wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Jaka jest Wasza misja?

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Dla pozyskania wiedzy o nowych możliwościach oraz sposobach pracy ze społecznością lokalną w celu zwiększenia jej zaangażowania w życie publiczne. Poznanie sposobów budowania relacji między jednostką a społeczeństwem, które byłyby korzystne dla obu stron.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Inicjujemy działania wymagające uczestniczenia w nich wielu osób (m. in. pikniki, spotkania przedświąteczne, spotkania z przedstawicielami różnych instytucji). Wskazujemy i podpowiadamy co i jak można zmienić w ich codziennym życiu, wspieramy i współuczestniczymy w realizacji działań zainicjowanych przez samych mieszkańców.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.