Inspiracje

Chciałbyś zrobić coś dla swojej społeczności, ale nie masz pomysłu?

Zainspiruj się projektami, które z sukcesem udało się zrealizować w ramach naszego programu w I, II i III edycji konkursu!

Po kliknięciu na znak [ ] w prawym górnym rogu mapy otworzy się duża mapa.

Opisy projektów można otwierać klikając bezpośrednio na punkty na mapie lub wybierając konkretną ścieżkę/rok realizacji z panelu menu z lewej strony.

Na tej mapie znajdziecie też dane naszych Ambasadorów 🙂

W ramach inspiracji polecamy też wideo o projektach zrealizowanych w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL).

„Lato na hamaku”, autorzy: Młoda Grupa Nieformalna przy Milanowskim Centrum Kultury, ODL: Stowarzyszenie Europa i My

Film przedstawia część projektu Lato na hamaku który odbywał się przy Milanowskim Centrum Kultury od czerwca do końca sierpnia 2012. Był organizowany przez grupę młodych ludzi z Milanówka i okolic. Do realizacji całego projektu zostały również zaangażowane różne grupy społeczne, w szczególności milanowska młodzież.

Jednym z głównych działań projekty był Festiwal Młodzieżowy MyArt. Podczas Festiwalu odbyły się konkursy: wokalny i przegląd kapel garażowych, oraz warsztaty z gry na bębnach, kuglarskie/fireshow, fotograficzne, taneczne, malowanie graffiti, czy spotkanie z podróżnikiem. Jednego dnia również budowaliśmy konstrukcje użytkowo przestrzenne z europalet.

Głównym celem projektu była integracja i rozbudzanie mieszkańców do dalszego działania w społeczności lokalnej. Podczas organizacji i trwania dwudniowego festiwalu udało nam się zaangażować dużą liczbę młodych ludzi do włączenia się w działania związane z Festiwalem i zachęcić do aktywności kulturalnej.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Milanówku organizowane przez młodych ludzi i jednocześnie skierowane do młodych. Jednak podczas trwania festiwalu pod Milanowskie Centrum Kultury przychodziło dużo osób w różnym wieku. Stała się to impreza międzypokoleniowa, łącząca różne grupy społeczne i wiekowe w Milanówku.

„Speed Stacks, czyli dobry pomysł na wolny czas”,  autorzy: Fundacja na Rzecz Wspierania Aktywności ProAktywni, Racibórz, ODL: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

„Działka niezwykłych ludzi”, autorzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”; ODL: Stowarzyszenie „Dziecko”  

Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców Gminy Piaski z osobami niepełnosprawnymi. Zaplanowano m.in. przeprowadzenie imprezy integracyjnej, zmianę charakteru działki terapeutycznej WTZ na teren rekreacyjny (z grillem, stołami i ławami) służący podopiecznym WTZ, mieszkańcom oraz środowisku osób niepełnosprawnych. Powstało również stowarzyszenie działające na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin.

„Plenerowe warsztaty plastyczne w Drewnicy”, autorzy: Rada Sołecka Wsi Drewnica przy Stowarzyszeniu Drewnica, ODL: Fundacja Pokolenia

„Człowiek lasu” – reportaż multimedialny, autorzy: Nieformalna grupa „Zróbmy coś razem”, ODL: Stowarzyszenie Europa i My

Projekt „Książenice. Sąsiedzi Sąsiadom” był dla mieszkańców naszej miejscowości okazją do poznania najbliższej okolicy. Ponieważ Książenice graniczą z dużym kompleksem leśnym bardzo ważne jest, aby współistnienie na tym terenie ludzi i przyrody było harmonijne i bezpieczne.

Podczas cyklu warsztatów ekologicznych „Leśna Droga” Andrzej Ripper był naszym przewodnikiem po leśnych ostępach. Zabrał nas w niesamowitą podróż wewnątrz prasłowiańskiej puszczy, gdzie z umiarem korzystano z bogactwa dzikich roślin, niecono ogień świdrem ogniowym i dbano o zwierzęta dla których las jest domem.

„Jesienna Fabryka Mody” – krótki film, autorzy: Nieformalna Grupa „Aktyw” pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

Jesienna Fabryka Mody powstała jako przestrzeń dla twórczych osób, jako obszar realizacji zainteresowań, rozwijania pasji i jako pomysł na czas wolny dla mieszkańców naszej gminy. Działała od października do grudnia. Odbywały się warsztaty, spotkania, na których „produkowaliśmy” imprezę – pierwszy w Chybiu pokaz mody. Jesienna Fabryka Mody była dla ludzi, a co ludzie o Jesiennej Fabryce Mody? Zobaczcie!

„Ocalić od zapomnienia – pamiętamy o poległych” – krótki film, autorzy: OSP Skuły, ODL: Stowarzyszenie Europa i My

Projekt „Ocalić od zapomnienia – pamiętajmy o poległych” miał na celu renowację grobu poległych żołnierzy, znajdującego się na cmentarzu w Skułach. Uczestnicy projektu odnowili betonową ramkę, wykonali pięć drewnianych krzyży, nawieźli ziemię i zasadzili kwiaty. Wykonali też tablicę upamiętniającą to miejsce.

OSP zorganizowała spotkania dzieci i młodzieży z ludźmi zamieszkującymi okolicę, którzy pamiętają bądź brali czynny udział w działaniach wojennych. Spotkania te miały na celu przybliżenie młodemu pokoleniu historii ich „małej ojczyzny” i atmosfery tamtych ciężkich czasów.

Organizatorzy skorzystali z udostępnionych przez Szkołę Podstawową kronik, które miały pomóc w identyfikacji osób pochowanych w odnawianej mogile. Niestety informacje okazały się niewystarczające do zidentyfikowania zmarłych (poległych?).

Zwieńczeniem projektu było spotkanie, na którym organizatorzy dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy, a następnie zebrani wysłuchali przygotowanego przez dzieci programu artystycznego o tematyce niepodległościowej.

„Graffiti po góralsku” , autorzy: Fundacja Klamra, ODL: Żywiecka Fundacja Rozwoju

Click here to add your own text