Nazwa projektu: Autyzm pod chmurką

Numer projektu: 3511/RO/2019

Jesteśmy młodą organizacją zrzeszającą pedagogów specjalnych oraz rodziców osób z autyzmem. Stowarzyszenie powstało 27 grudnia 2018 roku. Terenem naszego działania jest cała Polska, zaś siedzibę mamy w mieście Sochaczew. W skład Zespołu wchodzi siedmiu pedagogów specjalnych, pracujących z osobami z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz troje rodziców osób z autyzmem. Organizacja powstała w celu: -podejmowania działań na rzecz osób z częściowymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem. -podejmowania działań na rzecz rodzin i opiekunów prawnych osób z częściowymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem. -Zmniejszenia luki pomiędzy możliwościami jednostki niepełnosprawnej, a wymaganiami życia społecznego. -podejmowania działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym życia w poczuciu bezpieczeństwa, budząc akceptację w społeczeństwie otwartym na ludzką odmienność i indywidualność. Głównymi obszarami działania organizacji jest: -Organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów o tematyce związanej z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. -Organizowanie grup wsparcia oraz punktów poradniczo – konsultacyjnych dla rodziców / opiekunów dzieci dotkniętych autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. -Organizowanie akcji / imprez o charakterze integracyjnym, sportowym, kulturalnym dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. -Uruchomienie na terenie powiatu sochaczewskiego placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem. -Wspieranie dostępu do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. -Organizowanie wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 1. składek członkowskich 2. dotacji 3. darowizn 4. zbiórek publicznych 5. spadków, zapisów 6. dochodów z majątku stowarzyszenia