Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Wówczas był to wyraźny sygnał, że większość gmin z terenu powiatu siedleckiego, skupionych dotąd w innej, znacznie większej LGD, zamierza utworzyć lokalne partnerstwo w „układzie powiatowym” oraz na poważnie przygotowują się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Zarejestrowanie LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W 2014 roku deklaracje członkowskie złożyły kolejno następujące samorządy gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, a w 2015 roku gmina Siedlce oraz Powiat Siedlecki. Równolegle do LGD ZS przystępowały organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy obszaru. W ten sposób staliśmy się silną organizacją pozarządową, którą tworzy ponad 70 członków, reprezentujących sektor publiczny, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i tzw. „zwykłych” mieszkańców.
W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR). To efekt ciężkiej pracy nas wszystkich, członków LGD, pracowników biura, lokalnych liderów i ekspertów, którzy żyją wśród nas! Opracowaliśmy ją oddolnie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. „zwykłych mieszkańców”. Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw.

Jaka jest Wasza misja?

Potencjał naszej LGD, to przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy i wolontariusze), aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych. Każdego dnia pracujemy, aby w pełni wykorzystać ten potencjał. Aby jednak zmieniać rzeczywistość, skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania, nasza organizacja poszukuje nowych idei i partnerów do ich realizowania. Jest otwarta na tworzenie porozumień i silnych partnerstw różnych instytucji i grup społecznych. Przed nami dużo pracy i daleka droga, ale dotychczasowa działalność, aktywność, energia i dobra atmosfera w organizacji pozwalają patrzeć z nadzieją!

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Chcemy kontynuować działania podjęte w poprzednich edycjach Programu FIO – Mazowsze Lokalnie. Dzięki zaangażowaniu w realizację tego typu przedsięwzięć nasza organizacja stała się bardziej rozpoznawalna wśród lokalnej społeczności.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Przede wszystkim staramy się dawać przykład, organizując i uczestnicząc w działaniach, które skierowane są na rzecz wspólnego dobra. Wspieramy i promujemy takie działania.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.