Nazwa projektu: Krok do przodu

Numer projektu: 3913/RO/2020

Realizator: Fundacja Technika Rozwoju

 Kim są?
Jesteśmy grupą przyjaciół związanych od najmłodszych lat ze sportem. Misją fundacji jest promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Celem fund. jest działalność m.in. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport. Popularyzujemy uprawianie różnego rodzaju form aktywności a w szczególności pływanie. Edukujemy na temat bezpieczeństwa nad wodą. Chcemy organizować szkolenia z zakresu pierwszej pomocy aby jak najwięcej osób uzyskało niezbędną wiedzę z tego zakresu. Z powodu krótkiego okresu funkcjonowania nie mamy wielu działań, którymi moglibyśmy się pochwalić. Głównym obszarem działania organizacji jest Mazowsze. Fundacja posiada 500 zł otrzymane od fundatora, pieniądze te przeznaczone zostaną na cele statutowe. Posiadamy również prywatny samochód oraz użyczony od rodziny lokal biurowy mieszczący się w Warszawie. Wszyscy członkowie fundacji przy realizacji zadań prac. społecznie. Naszą organizację tworzą ludzie, dlatego poczuwamy się do obowiązku, przedstawić się Państwu. W skład zespołu fundacji wchodzi: Fundator – instruktor pierwszej pomocy, doświadczony ratownik wodny, pasjonat sportu. Prowadzi własną działalność gospodarczą, w której zajmuję się prowadzeniem zajęć Nordic Walking dla mieszkańców całej Polski. Prezes Fundacji – instruktor pierwszej pomocy, posiadający 5-letnie doświadczenie w pracy jako instruktor pływania. Współorganizator Otylia Swim Cap oraz członek kadry podczas Otylia Swim Tour. W latach ubiegłych zaangażowany w społeczne działania na rzecz WOPR Płock, Gdańskie Ratownictwo Wodne oraz YOUTH Bank. Zastępca prezesa – neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Sekretarz zarządu – instruktor sportu, trener personalny, z wykształcenia fizjoterapeuta. Społeczne działa na rzecz osób starszych w placówkach geriatrycznych.
Jakie są ich cele?
 Rozwój kadry fundacji-do końca marca 2021 r. minimum jeden członek fundacji podniesie swoje kwalifikacje w zakresie ratownictwa medycznego. Działania: 1. Szkolenie ratowników w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (BLS/AED PROVIDER COURSE), 2. Szkolenie Ratownik KPP. Wskażniki: liczba osób przeszkolonych:1. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwoju organizacji ponieważ podniesienie kwalifikacji przedkłada się bezpośrednio na jakość proponowanych przez nas działań i wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo podczas nich. 2 Cel: Rozwój komunikacji i marketingu fundacji-do końca marca 2021 r. minimum 50 osób/klientów skontaktuje się z nami poprzez stronę internetową. Działanie: Stworzenie strony internetowej fundacji, wykupienie domeny i serwera. Wskaźnik: liczba osób, które się z nami skontaktowały przez stronę. Realizacja tego celu przyczyni się do zwiększenia widoczności naszej działalności. Strona o której myślimy byłaby platformą kontaktu z klientami, budowała będzie pozytywny nasz wizerunek, byłaby naszą reklamą. Do prawidłowego funkcjonowania, administrowania m.in. stroną potrzebujemy dobrej jakości laptopa z oprogramowaniem. Stad też cel jaki sobie obieramy to zakup laptopa na potrzeby fundacji. Wskaźnik: 1 laptop. 3 Cel: Rozwój oferty fundacji-do końca marca 2021r. przekazanie informacji lub poszerzenie wiedzy u minimum 150 osób na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Chcemy aby mieszkańcy Mazowsza czuli się pewnie podczas ratowania życia drugiej osoby. Planujemy przeprowadzić spotkania info. dla mieszkańców Mazowsza dotyczące tego jak ważne jest niesienie pomocy drugiej osobie oraz jakie konsekwencje prawne niesie za sobą nie udzielenie takiej pomocy i oddalenie się z miejsca wypadku.Dodatkowo planujemy przeprowadzić bezpłatne zajęcia z zakresu nauki pływania dla dzieci z uboższych rodzin w wieku 7-11 lat. Każdy z uczestników projektu zwiększy swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.W ciągu najbliższego roku planujemy przeprowadzić Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (dla uczniów szkół podstawowych klas IV, V, VI oraz VII i w miejscu aktywności lokalnej) i Szkolenie z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 7-11 lat.