Inicjatywy oddolne

Podstawą realizacji konkursu w roku 2020 jest Regulamin.

Wnioski konkursowe przyjmowane są w terminie od dnia 13 marca  do dnia 30 marca 2020 do godzinny 12.00, wyłącznie poprzez generator. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku (fiszki), karta oceny fiszki oraz karta oceny prezentacji znajdują się w zakładce Do pobrania. Projekty realizowane w ramach dotacji mogą trwać od 1 maja 2020 r.do 31 października 2020 r. Natomiast w ramach ścieżki rozwój organizacji od 1 maja 2020 r. do 30września 2020. Maksymalna wartość dotacji to 5 000 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2020 r. wynoszą 366.540 PLN, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest ok. 50% tej kwoty czyli 183.270 PLN, na ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych” przeznaczone jest ok. 6% czyli 22.350 PLN, a na ścieżkę „Rozwój organizacji” przeznaczonych jest ok. 44% wynoszące 160.920 PLN.

Wnioski przyjmujemy  od dnia 13 marca g.  do dnia 30 marca 2020 do godzinny 12.00

Mikrodotacje musza mieścić się w przedziale pomiędzy 1 500 a 5 000 zł.