Konkurs mikrodotacji

Konkurs FIO- Mazowsze Lokalnie w 2017 roku ma trzy odrębne ścieżki:

inicjatywy oddolne

wsparcie grup samopomocowych

rozwój organizacji