Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Biblioteka w Rzeczniowie założona została w 1947 r. Obecnie jako Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1. z 6 grudnia 2006r. Również od 2006 roku wypełnia zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Lipskiego.

Jaka jest Wasza misja?

Misją Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności, a także zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług, ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Jesteśmy otwarci na nowe działania. Widzimy jak wiele można zrobić dla naszych miejsc zamieszkania. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności jesteśmy w stanie być dobrym motorem do zmian.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Rozmawiamy, wskazujemy przykłady dobrych praktyk, jesteśmy partnerami w podejmowanych inicjatywach.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.