Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Fundacja powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Skupiamy kilka instytucji i organizacji, które od kilku lat prowadzą różne programy dla społeczności lokalnej. Za jeden z celów Fundacja obrała sobie wyszukiwanie i wspieranie dobrych inicjatyw oraz wyłonienie i kształcenie liderów, którzy będą czynnie pracować na rzecz swojego środowiska lokalnego.

Jaka jest Wasza misja?

Misją Funduszu jest tworzenie partnerstwa lokalnego zrzeszającego organizacje, samorząd, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, którego celem jest doprowadzenie do stanu, w którym społeczności lokalne staną się społecznością wystarczająco daleko patrzącą, elastyczną i wystarczająco mądrą, aby utrzymać swoje naturalne, ekonomiczne, społeczne i polityczne systemy wspierające.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Program FIO-ML jest programem skierowanym do społeczności lokalnych z terenów działania Fundacji.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Poprzez realizację programów (Działaj lokalnie, FIO Mazowsze lokalnie i innych) zachęcamy społeczność lokalną do aktywnych działań na rzecz wspólnego dobra. Organizujemy plenery, warsztaty, szkolenia.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.