Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Federację Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA tworzy sześć organizacji pozarządowych z terenu Przasnysza: Stowarzyszenie Klub Abstynentów ORLIK, Stowarzyszenie Oświatowe GRONO przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu. Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym JESTEM, Fundacja Przasnyska oraz Klub Sportowy Black Dragons. Nasz związek organizacji istnieje od czerwca 2015 roku. Od 2016 roku Federacja prowadzi prowadzi centrum organizacji pozarządowych pod nazwą Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu. Federacja przejęła prowadzenie Centrum od Fundacji Przasnyskiej w związku ze zgłoszoną przez Fundację Przasnyską potrzebą uspołecznienia zarządzania centrum organizacji pozarządowych

Jaka jest Wasza misja?

Naszą misją jest podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu przasnyskiego poprzez program szkoleń, doradztwa i wsparcia animacyjnego w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej. Chcemy przez nasze działania podnieść skłonność do współpracy w środowisku lokalnym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu przasnyskiego. Jednocześnie za cel stawiamy sobie poprawę warunków do działania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez nieodpłatne udostępnianie infrastruktury , pomieszczeń, sprzętu, dostęp do Internetu do prowadzenia działań obywatelskich. Podjęliśmy również współprace na terenie sąsiednich powiatów makowskiego i pułtuskiego, gdzie również animowaliśmy NGO

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Dla stosunkowo młodej organizacji jaką jest Federacja ROSA, ale niepozbawionej już własnego dorobku to wielki zaszczyt być Ambasadora FIO Mazowsze Lokalnie. Działania na rzecz FIO- ML doskonale wpisują się w naszą codzienną pracę, polegająca na animowaniu i motywowaniu lokalnej społeczności do aktywności. FIO otwierają nowe możliwości budowania społeczeństwa obywatelskiego, które na terenie naszej wymaga wsparcia.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Co miesiąc spotykamy się z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Oprócz tego stwarzamy możliwość organizacji programów animacyjnych, gdzie udzielamy wsparcia grupom nieformalnym w organizacji wydarzeń podnoszących aktywność obywatelską. Regularnie wysyłamy newsletter do organizacji i grup nieformalnych z informacjami o ofercie dla NGO, konkursach dotacyjnych, wydarzeniach społecznych. Co roku organizujemy miasteczko NGO wychodząc do społeczności lokalnej. W tej chwili mamy już dwie grupy nieformalne, które są zainteresowane aplikowaniem do FIO Mazowsze Lokalnie

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.