Dodatkowe środki

Zgodnie z zapisami regulaminu, środki przeznaczone na mikrodotacje w 2015 roku wynoszą 774.500 PLN, z czego na ścieżkę „inicjatywy oddolne” przeznaczone jest ok. 70% tej kwoty czyli 540.000 PLN.

Wartość wniosków, które przeszły do drugiego etapu i podlegały ocenie komisji przekroczyła 1,3 mln PLN.

Dzięki staraniom operatorów oraz decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kwota przeznaczona na mikrodotacje została w tym roku zwiększona o dodatkowe 40.000 PLN. Oznacza to, że wartość projektów dofinansowanych powinna oscylować w ok. 580.000 PLN.

Bazując na doświadczeniach z ubiegłego roku, a także mając możliwość drobnych przesunięć pomiędzy ścieżkami, na liście projektów do dofinansowania znalazło się 134 projekty, których wartość dofinansowania wyniosła 597.000 PLN.

Po opublikowaniu listy w dniu 12 maja 2015 roku okazało się, że suma wartości projektów została przez małego chochlika zawyżona. Projekt będący na pozycji 114 otrzymał zamiast 4.465 PLN kwotę 44.650 PLN! W związku z tym  informujemy, że po odkryciu drobnej pomyłki w sumowaniu wartości projektów okazało się, że dysponujemy jeszcze środkami aby dofinansować dodatkowe 10 projektów, które znajdowały się na kolejnych pozycjach listy rankingowej z punktacją 10,2 i 10 pkt. Zatem zamiast 124 projektów początkowo, na liście do dofinansowania znajdują się 134 projekty. Zobacz aktualną listę rankingową.

Bardzo przepraszamy, za to małe zamieszanie i raz jeszcze gratulujemy.