Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Dąbrowa Chotomowska z pamięci

Numer projektu: 2701/GN_NGO/2017

Czujemy się odpowiedzialni za opisanie wywołanego z pamięci obrazu Dąbrowy Chotomowskiej sprzed lat – interesujących obyczajów, zwyczajowych nazw rozmaitych miejsc naniesionych na mapę, nazwisk miejscowych rzemieślników, przemian na przykładzie lokalnych przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest publikacja drukowana, dokumentująca i utrwalająca wydarzenia i fakty przeszłe zachowane w pamięci najstarszych mieszkańców. Materiał do opracowania zostanie zebrany metodą wywiadów przeprowadzonych przez realizatorów projektu z wybranymi osobami we wsi. Będą go ilustrowały zdjęcia wskazanych, charakterystycznych miejsc wsi, ważnych dla jej historii i rozwoju. Wywiady będą utrwalone elektronicznie i wykorzystane do publikacji. Planowana jest też edycja multimedialna (prezentacja ekranowa). Dotychczas nie ukazała się żadna tego rodzaju publikacja dla naszej wsi.