Czas na wspólne spotkania i działania

Numer projektu:

3428/RO/2019

Celem Koła jest przede wszystkim realizacja celów statutowych poprzez prowadzenie różnorodnej działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowisku, zarówno wśród kobiet jak i innych mieszkańców. Rozwój organizacji, rozpropagowanie jej działalności, aktywizacja pozostałych mieszkańców. Promocja regionu, budowanie więzi między członkami i innymi organizacjami Bliższa trwała integracja członkiń Koła oraz zorganizowanie czasu wolnego kobiet mieszkających na wsi z dala od różnorodnych instytucji kultury. Integracja całego środowiska, pobudzanie aktywności i poczucia sprawczości wszystkich mieszkańców, wyszukiwanie okolicznych „ukrytych talentów”. W najbliższym czasie Koło Gospodyń Wiejskich chce zorganizować kiermasz wielkanocny, piknik majowy dla mieszkańców, piknik rodzinny, piknik z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Tymiankach – Buciach. Mamy przygotować zaplecze kulinarne dla szkoły na otwartą imprezę NOC SÓW (kwiecień), Wieczornicę Patriotyczną dla mieszkańców okolicy (11 listopada), spotkanie przedświąteczne dla seniorów, warsztaty rękodzieła (ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe), warsztaty kulinarne i szkolenia dla kobiet. Te działania zacieśnią współpracę członkiń KGW ze szkołą, Klubem Seniora, Towarzystwem „Nasze Boguty” oraz innymi kołami z powiatu, uaktywnią również mężczyzn – mężów członkiń.