Nazwa projektu: Cyfrowy Grodzisk

Numer projektu: 4220/RO/2020

Realizator: Odkrywamy Bliskie Historie

Nasze cele na najbliższy rok dotyczą przede wszystkim mocnego zaistnienia w sferze cyfrowej oraz wypracowania dorobku, którym nasze stowarzyszenie mogłoby się legitymować. To dzięki naszym artykułom i wpisom w mediach społecznościowych związanych z poprzednim projektem zdołałyśmy dotrzeć do wielu osób pamiętających lokalną historię. Chcemy poprawić stronę internetową stowarzyszenia oraz jego profil w mediach społecznościowych. Chcemy też dodać nowe atrakcyjne materiały: najważniejsze z nich to publikacja online, interaktywna mapa oraz gry. Publikacja online będzie wykorzystywać nieznane i niepublikowane dotąd materiały z lokalnej historii, odnalezione przez nasze stowarzyszenie. Przygotowanie tej publikacji traktujemy jako sposób na zdobycie nowych członków, zaangażowanie współpracowników, a także wypracowanie dorobku. W tym przypadku nie zależy nam nie tyle na samym produkcie, co na rozbudowaniu sposobów działania i zasobów stowarzyszenia dzięki pracy nad konkretnym zadaniem. Dlatego też na tym etapie nie określamy dokładnie, czym będzie ta publikacja – mamy kilka projektów i ostateczną decyzję podejmiemy w gronie dobranych współpracowników. Niektóre materiały mogą wymagać tłumaczenia z języka angielskiego; inne mogą się wiązać z wykupieniem dostępu do archiwum lub praw do wykorzystania np. dawnych materiałów prasowych. W planowanie i rozwiązywanie tych wyzwań chcemy zaangażować naszych współpracowników (głównie studentów). W ten sposób chcemy rozpropagować badania nad historią lokalną i zbudować sieć kontaktów. Do konsultacji zaprosimy przedstawicieli lokalnych instytucji. Interaktywna mapa będzie służyła „osadzeniu” prezentowanych przez nas historii w konkretnych miejscach; będzie mogła być wykorzystywana jako rodzaj przewodnika turystycznego lub pomoc edukacyjna. Chcemy wykonać profesjonalną i wielofunkcyjną mapę, z czasem więc będzie można dodawać również inne jej zastosowania. Gry mają pomóc zdobyć naszemu stowarzyszeniu większą rozpoznawalność; są też pierwszym krokiem w stronę przyszłego crowdfundingu. Mając tak atrakcyjne zasoby, OBH będzie mogło dotrzeć do nowych grup odbiorców oraz nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami (jesteśmy po wstępnych rozmowach z muzeum, które byłoby zainteresowane grami i mapą).