Grupa nieformalna:

NGE Nieformalna grupa edukacyjna

Tytuł projektu:

Well being warsztaty rodzinne wspierające dobrostan psychiczny społeczności lokalnej z gminy Jedlnia Letnisko

Miejsce:

Jedlnia Letnisko, powiat radomski