Nazwa projektu: Grunt to dobry DEBIUT

Numer projektu: 2927/RO/2018

Jesteśmy klubem szachowym. Aktualnie do Klubu należy 113 członków, z czego 90 to dzieci i młodzież do 18 lat. Klub założyli rodzice młodych szachistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz nauczyciele pracujący w tej szkole. Obecnie naszymi członkami są uczniowie różnych szkół z terenu powiatu grodziskiego. Nadrzędnym celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży. Zachęcamy dzieci i młodzież do gry w szachy oraz staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju młodych szachistów z Grodziska Maz. i okolic. Dlatego kluczowym elementem naszych działań są cotygodniowe warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2017/18 prowadziliśmy zajęcia w 12 grupach w 4 placówkach. Regularne spotkania uzupełniamy turniejami szachowymi, które weryfikują poziom sportowy zawodników, nagradzają włożoną pracę poprzez zdobywane nagrody i kategorie szachowe, a także promują grę w szachy w grodziskiej społeczności lokalnej. Rekord frekwencji odnotowaliśmy na weekendowych zawodach pod hasłem Drugie Urodziny Szachowej Dwójki w kwietniu br. – w 4 grupach turniejowych rywalizowało w sumie 150 zawodników, głównie z województwa mazowieckiego. Najważniejszym przedsięwzięciem lokalnym była Szachowa Liga Młodych Talentów – cykl turniejów do 9 lat, w którym wzięło udział prawie 80 dzieci. Poza spotkaniami i turniejami organizujemy wyjazdy naszych zawodników na turnieje zewnętrzne wojewódzkie, międzywojewódzkie i ogólnopolskie. Mimo młodego wieku Klubu mamy już w swoim gronie Międzywojewódzką Mistrzynię Młodzików strefy MA+WM, Mistrza Mazowsza do lat 6 i dwóch Wicemistrzów Mazowsza do lat 7. Ponadto prowadzimy stronę http://SzachyGrodzisk.pl i profil na Facebooku @SzachowaDwojka. Podstawowym źródłem finansowania naszych projektów są składki członkowskie i wsparcie Partnerów. W zeszłym roku otrzymaliśmy wsparcie z FIO-ML (3 690 zł), w tym roku dotacje z Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz z Urzędu Marszałkowskiego (w sumie 14 000 zł). Część nagród i upominków w turniejach przekazują nam Partnerzy lub zakupujemy z przekazywanych darowizn (są to kwoty do 1000 zł). Kluczowa jest praca społeczna członków. W naszych działaniach wykorzystujemy prywatny sprzęt komputerowy i oprogramowanie członków Klubu, nie posiadamy żadnych środków trwałych. Pomieszczenia są nam użyczane lub wynajmowane po symbolicznych stawkach. W organizowaniu turniejów pomaga nam zaprzyjaźniony klub UKS Hetman Puszcza Mariańska (w tym użycza sprzętu szachowego na większe turnieje). Na rzecz naszych zajęć i turniejów zakupiliśmy dotychczas 46 kompletów szachów, 10 zegarów szachowych DGT 1001 (najtańsze zegary na rynku, na turnieje dla dzieci, nie spełniające wymagań FIDE), 25 zegarów szachowych DGT 2010 (najtańsze zegary z certyfikacją FIDE), 3 szachownice demonstracyjne magnetyczne. Tym samym dysponujemy sprzętem na przeprowadzenie zawodów do 70 osób (w tym max 50 osób dla zawodów FIDE).