Nazwa projektu: Aktywny senior 

Numer projektu: 3281/RO/2018

Stowarzyszenie „Aktywny Senior Gminy Zbuczyn” zostało powołane 27 marca 2017 r. Na chwilę obecną  liczy 39. członków powyżej 60. roku życia zamieszkujących Gminę Zbuczyn. Członkowie Stowarzyszenia są także słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbuczynie, który aktywnie działa już od 2011 roku. Stowarzyszenie aktywnie bierze udział w animacji społeczeństwa w swoim regionie oraz popularyzowaniu kultury. Inicjują pomysły wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbuczynie oraz całej społeczności gminy Zbuczyn. Instruktorzy GOK wielokrotnie korzystają z pomysłów, rad oraz cennego doświadczenia członków Stowarzyszenia w kreowaniu oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.
Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Gmina Zbuczyn przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Dzięki niej osoby po 60 roku życia mogą korzystać z licznych ulg i zniżek. W lipcu 2017 r. Gmina Zbuczyn podpisała umowę z operatorem Ogólnopolskiej Karty Seniora (program cieszy się dużą popularnością, na chwilę obecną wydano ponad 70 kart). W listopadzie ubiegłego roku zorganizowaliśmy wraz z Gminą Zbuczyn oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie I Dzień Seniora Gminy Zbuczyn. Z tej okazji odbyła się konferencja, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów należących do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz aktywnych grup społecznych, pracujących i działających na rzecz seniorów. Konferencja dotyczyła wspierania aktywności, samokształcenia i samopomocy seniorów. Stowarzyszenie współpracuje z aktywnymi seniorami w samorządach na terenie LGD Ziemi Siedleckiej. Celem tego działania jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie w rozwoju lokalnych społeczności. Organizacja brała udział w trzeciej odsłonie projektu „Seniorzy z inicjatywą” oraz w jego poprzedniej edycji. Główną ideą projektów była aktywizacja osób starszych z małych miejscowości, współpraca międzypokoleniowa oraz udział w szkoleniach wyjazdowych. Niektórzy z członków Stowarzyszenia „Aktywny Senior Gminy Zbuczyn” zasiadają w Radzie Seniorów Gminy Zbuczyn. Inicjatywa seniorów, którzy biorą los we własne ręce to kolejny ważny krok samorządu w drodze do wspólnego decydowania przez mieszkańców gminy o własnych sprawach. Rada Seniorów Gminy Zbuczyn została powołana w marcu 2016 r. W jej skład wchodzi 6 osób, które ukończyły 60. rok życia i są mieszkańcami gminy Zbuczyn. Głównym celem działania Rady Seniorów jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych Gminy Zbuczyn poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej. Rady Seniorów mają sens i te działania chcemy wspierać i promować na terenie naszego regionu, w tym w gminie Siedlce, gdzie mamy zaprzyjaźnioną grupę seniorów, która chce pójść naszymi śladami.