Wprowadzone przez

Konkurs „Opowiedz o swoim projekcie”

  Ponownie zapraszamy do udziału w konkursie „Opowiedz o swoim projekcie”. Konkurs adresowany jest do wszystkich beneficjentów realizujących projekty (w ścieżce „inicjatywy oddolne”, „rozwój organizacji” oraz „wsparcie grup samopomocowych”) w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – Mazowsze Lokalnie” w 2016 roku. Do konkursu można nadsyłać prace w następujących kategoriach: Materiały promocyjne: do tej kategorii można zgłaszać całe zestawy […]