Ambasadorzy Mazowsze Lokalnie


Aby bardziej efektywnie docierać do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy Mazowsze Lokalnie.

Ambasadorzy to głównie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagać będą operatorom FIO-Mazowsze Lokalnie w realizacji programu.

Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródełwsparcia.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi Ambasadorami FIO-Mazowsze lokalnie, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.