Nazwa projektu: Altanka łącznikiem międzypokoleniowym

Numer projektu: 2490/RO/2017

Stowarzyszenie nasze jest młodą organizacją, która dotychczas nie uzyskała dofinansowania w ramach FIO – ML 2014-2016. Stowarzyszenie liczy 20 kobiet w wieku 20 – 45 lat i nakierowane jest przede wszystkim na integrację,ożywienie społeczności lokalnej i pobudzenie życia społeczno – kulturalnego mieszkańców Sulgostowa. Utrzymujemy się głównie ze składek członkowskich i darowizn od sponsorów ( bardzo często są to darowizny rzeczowe) Od momentu zarejestrowania się tj. od 15.04.2015 r. organizujemy pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecko, Dzień Strażaka dla zaprzyjaźnionych strażaków (oprawa kulinarna i artystyczna tejże imprezy), coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka oraz współorganizacja II Gali Dnia Kobiet w Klwowie w 2017 r. Poza tym wzięliśmy czynny udział w Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszeń w Licheniu w dniach 10 – 11.09.2016 r. Zaobserwowaliśmy, że z roku na rok zwiększa się liczba seniorów na terenie gminy Klwów ( 3500 mieszkańców), a szczególnie w miejscowości Sulgostów, gdzie 25 % społeczności Sulgostowa to ludzie powyżej 60 – tego roku życia, a 33% to ludzie powyżej 55 roku życia. Młodzi ludzie uciekają, ponieważ brak jest miejsca wspólnych spotkań i brakuje więzi sąsiedzkiej. Bardzo często bywa tak, że seniorzy przechodząc na zasłużoną emeryturę zamykają się w czterech ścianach i nie chcą się spotykać z innymi ludźmi, ponieważ czują się już niepotrzebni. Natomiast młodzi twierdzą, że nie mają z seniorami wspólnego tematu do rozmów. W konsekwencji wspólnych działań przy budowie altanki zawiążą się nowe relacje sąsiedzkie. Każda z grup wiekowych będzie mieć swój udział przy jej budowie, a podczas pikniku zaprezentują muzykę swoich czasów. Ponadto zaproszeni mieszkańcy z gminy Klwów zobaczą jak seniorzy z Sulgostowa wrócili do życia społecznego a przez to zachęcimy inne miejscowości gminne do tworzenia miejsc przyjaznym seniorom.