Nazwa projektu: Adaptacja Altany Wiejskiej – Nasze Miejsce Spotkań!

Numer projektu: 4137/RO/2020

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas

Kim jesteście?

KGW w Żebry-Wierzchlas zostało zarejestrowane w KR KGW dnia 05.09.2019 r. Obecnie do koła należy 39 członków w przedziale wiekowym od 18 do 92 lat. Dzięki tak dużej różnicy wieku koło może czerpać doświadczenia, wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zarówno z okresu wojennego, wskrzeszać głęboko zakorzenioną tradycję jak i aktualne trendy. Wymieniamy wzajemnie wiedzę i doświadczenia oraz dbamy o ożywienie i pielęgnowanie tradycji we współczesnym świecie. Wśród członków koła mamy doświadczone wieloletnie gospodynie domowe, kobiety z wykształceniem hafciarskim, sympatyków kulinariów, zdrowego stylu życia i odżywiania oraz hobbystów muzyki i sztuki ludowej, jak również wszelkiego rodzaju rękodzieła. KGW Żebry-Wierzchlas nie posiada pracowników etatowych. Wszystkie działania koła prowadzą osobiście członkowie. Decyzją prezesa ARIMR w 2019 r. Uzyskaliśmy dotację w wysokości 4000 zł, kwotę tę wydatkowaliśmy na działalność koła w zakresie kulturalno-oświatowym tj. Na organizację sylwestrowego spotkania integracyjno-kulturowego dla członków KGW. Zanim jeszcze oficjalnie powstało KGW Żebry-Wierzchlas, byliśmy zaangażowani w działania wspierające integrację społeczeństwa wszechstronny rozwój obszarów wiejskich – a zwłaszcza naszej wsi, lokalnej społeczności oraz miejscowych rolników. 24 sierpnia 2019 r. – jeszcze jako sołectwo – wzięliśmy udział w dożynkach parafialno-gminno-powiatowych w Olszewie borkach. W ramach zorganizowanych wówczas konkurów własnoręcznie przygotowaliśmy wieniec dożynkowy, oraz stoisko z domowymi wyrobami i wypiekami gastronomicznymi na konkurs „smaki regionu” gdzie zajęliśmy iv miejsce. Stoisko ozdobiliśmy wspólnie przygotowanymi dekoracjami. Działalność koła oficjalnie rozpoczęliśmy od uroczystej inauguracji w dniu 15.09.2019 r. Zorganizowaliśmy spotkanie, przygotowaliśmy poczęstunek z dań regionalnych i zaprosiliśmy gości. Obecna była pani wójt, radny z naszego okręgu oraz członkowie koła z rodzinami. Nie zabrakło oczywiście własnoręcznie upieczonego tortu. Pierwszym i największym dotychczas sukcesem KGW Żebry-Wierzchlas niewątpliwie jest zwycięstwo w konkursie „słodkie smaki regionów” organizowanym przez KOWR podczas kongresu kgw w ostrowi mazowieckiej w dniu 22.09.2019 r. Na ten konkurs gospodynie przygotowały tradycyjny deser regionalny, były to słodkie jeże z ciasta metrowiec, dekorowane czekoladą oraz słupkami migdałów, ponadto mech z ciasta szpinakowego, grzybki z ciasta sodowego oraz listki z czekolady. Całość tworzyła cudowny jesienny las. Zajęliśmy wówczas i miejsce, a jako nagrodę główną otrzymaliśmy obiadowy serwis porcelanowy. W ubiegłym roku fsusr przyznał nam dotację w wysokości 3000 zł którą wydatkowaliśmy na organizacje spotkania szkoleniowego o tematyce promocji zdrowego odżywiania dla mieszkańców wsi żebry-wierzchlas, i okolicznych rolników wraz z rodzinami. Spotkanie miało charakter szkoleniowy z zakresu zdrowego odżywiania (w tym świątecznych potraw w wersji fit). Dotacja ta również w znacznej części została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu gastronomiczno-kateringowego. Kgw w Żebry-Wierzchlas pasjonuje się tradycją i kulturą regionu, promujemy zdrową żywność i aktywny styl życia, żywność tradycyjną, lokalną i regionalną, wspólnie tworzymy rękodzieło zwłaszcza o tematyce świątecznej. Każde – nawet małe wydarzenia – takie jak wspólne dekorowanie świątecznego drzewka daje nam ogrom radości i integruje lokalną społeczność. Organizujemy i bierzemy udział w różnych wydarzenia m.in. O charakterze kulturalno-oświatowym, szkoleniowym, sportowym, wychowawczym, wspierającym rozwój środowisk wiejskich oraz działalność na rzecz kobiet. Eksperymentujemy nowe przepisy, gotujemy i pieczemy wspólnie, ale też indywidualnie – zwłaszcza w dobie aktualnego stanu epidemicznego. Cały czas poszukujemy nowych możliwości finansowania naszej działalności, pragniemy wspierać rozwój naszej miejscowości, w każde nasze działanie wkładamy własne serca. Dążymy do wzrostu liczby wydarzeń oraz liczby odbiorców naszych działań.

Wskażcie na największe wyzwania/ewentualne bariery i trudności na drodze do osiągniecia planowanych celów.

W obecnej sytuacji największym zagrożeniem jest panująca epidemia koronawirusa. Powszechnie wiadomo, że na chwilę obecną nie można organizować żadnych zgromadzeń, a nasze działania są oparte głównie na współpracy i wspólnym podejmowaniu zadań. Liczymy na to, że sytuacja szybko się ustabilizuje, życie powróci na prawidłowy tor, a tym samym da nam możliwość dalszego intensywnego rozwoju. Kolejnym problemem jest wysoka konkurencja w drodze do zdobycia grantów na rozwój organizacji. W Polsce jest coraz większa liczba KGW i innych organizacji pozarządowych, dlatego trudno jest uzyskać zewnętrze środki na planowane przedsięwzięcia. Wszelkie inne problemy, które mogłyby się pojawić na drodze do osiągnięcia naszych celów będziemy rozwiązywać na bieżąco z wykorzystaniem dialogu i wypracowaniem wspólnego konsensusu.

Jak pomoże Wam w tym mikrodotacja ML?

KGW w Żebry-Wierzchlas przystępuje do niniejszego konkursu, aby zgodnie z celami statutowymi aktywnie wspierać wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, wspierać i upowszechniać kulturę w tym kulturę sportową. Chcemy budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie dla lokalnej społeczności. Niniejsze działanie aktywuje i wspiera rozwój różnych grup wiekowych w naszym społeczeństwie – w środowisku wiejskim, ale przede wszystkim odpowiada na jego potrzeby. Jak wiele „młodych” organizacji borykamy się z brakiem lub niewielką ilością właściwej infrastruktury technicznej, która jest niezbędna do aktywnej działalności na rzecz mieszkańców. Ten konkurs daje nam możliwość pozyskania środków które pragniemy przeznaczyć na adaptację lokalu. Nie posiadamy obecnie żadnej świetlicy wiejskiej czy też remizy gdzie moglibyśmy organizować swoje spotkania czy wydarzenia dla szerszego grona odbiorców. Jedynym lokalem z jakiego możemy korzystać nieodpłatnie jest drewniana, zabudowana altana wiejska stanowiąca własność gminną. Niniejsza altana spełnia swoje funkcje jedynie w sezonie wiosenno-letnim, o ile pogoda jest sprzyjająca. Na jesieni oraz zimą praktycznie jest nieużytkowana. Chcielibyśmy zaadaptować ową altanę tak, aby można było z niej skorzystać również w okresie jesiennym, a być może także w okresie lżejszych zim. Opisana altana jest zbudowana z drewna, posiada dwa nieotwierane, małe okna oraz drzwi. Adaptacja tegoż lokalu polegałaby na likwidacji szpar/luk w konstrukcji powstałych na skutek naturalnego zeschnięcia się drewna. Prace polegałyby na przykręceniu od wewnątrz płyt paździerzowo-wiórowych, dzięki czemu zlikwidujemy szpary w deskach i zapobiegniemy wnikaniu do wewnątrz podmuchów wiatru, pyłu i kurzu i wody. Dzięki temu pomieszczenie znacznie się wyciszy i ociepli. Ponadto wymagana jest wymiana okien które nie posiadają funkcji otwierania lub uchylania. Wymiany wymagają również drzwi, które są nieszczelne oraz zwichrowane przez co jest problem z zamykaniem ich na klucz. Prace przy adaptacji lokalu będą wykonane nieodpłatnie przez członków KGW, dzięki czemu można przeznaczyć większą sumę pieniędzy na zakup materiałów niezbędny do przeprowadzenia remontu. Z pozyskanych środków zakupimy drzwi, okna, płyty do wybicia wnętrza oraz drobne materiały tj. Piankę montażową , wkręty itp. Skutkiem opisanej adaptacji lokalu będzie uzyskanie lepszych warunków i miejsca do działań o charakterze kulturalnym, szkoleniowym itp. A tym samym przyczyni się to do intensywnego rozwoju naszej organizacji poprzez wzrost sprawności naszego działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nas wydarzeń. W naszym gronie mamy wiele kobiet oraz mężczyzn – którzy z zamiłowaniem, aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Pragniemy organizować wydarzenia, które integrują społeczeństwo, dają szansę na oderwanie się od codzienności i możliwość realizacji swoich pasji. W nowych warunkach lokalowych będziemy mogli się spotykać częściej i pracować bardziej komfortowo.