AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

OBEJRZYJ NASZE WEBINARIA

JAK OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

 • Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź w Regulaminie, czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

 • Skorzystaj z pomocy!

  Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, problemy lub pytania – skorzystaj z pomocy Ambasadorów Mazowsze Lokalnie lub infolinii – nie obawiaj się pytać – jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 • Przygotuj projekt!

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł prawidłowo opisać – określić nie tylko przedmiot działania, ale i oczekiwane rezultaty, harmonogram, czy budżet całego przedsięwzięcia. Zajrzyj do Poradnika.

 • Wypełnij fiszkę on-line

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł opisać w generatorze wniosków na dwóch stronach A4 oraz podać wartość mikrodotacji o którą się ubiegasz.

 • Złóż wniosek!

  Przygotowany projekt wpisz w generator wniosków. Zostaw sobie bezpieczny czas na sprawdzenia wszystkiego. Nie wymagamy drukowania wniosku, podpisów ani ŻADNYCH załączników. Wystarczy jedno kliknięcie!

 • Oczekuj na wyniki I etapu...

  Pierwszy etap to ocena fiszek projektowych – wybierzemy najlepsze pomysły! Ocena realizowana jest z użyciem karty oceny merytorycznej. Każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów.

  Kartę oceny fiszki znajdziesz Tu.

 • Przygotuj prezentację!

  Jeśli Twój pomysł znajdzie się na liście projektów, które przeszły do II Etapu – zapisz się na jeden z terminów spotkań z Komisją Oceniającą.

 • Przedstaw swój pomysł przed Komisją

  Komisje Oceniające działać będą w kilku lokalizacjach na Mazowszu oraz online. Prezentacja przed Komisją może mieć dowolną formę.

 • Wybór projektów

  Komisje Oceniające wybiorą najlepsze projekty i rekomendują je do dofinansowania.

 • Umowa i wypłata środków

  Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, podpiszemy umowy z wybranymi organizacjami i wypłacimy 100% przyznanych środków z góry. Nie wymagamy żadnych zabezpieczeń.

  Działania mogą być realizowane w okresie od 5 maja do 31 października 2023 r.

 • Zrealizuj swój pomysł

  W trakcie realizacji twojego pomysłu – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania, skontaktuj się z nami. Koniecznie też podziel się z nami efektami projektu. Czekamy na zdjęcia i relacje.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Obywatelskie grupy nieformalne

Wsparcie dla grup nieformalnych – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

Samopomocowe grupy nieformalne

Wsparcie samopomocowych grup nieformalnych – aktywne działanie skierowane na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

JAKIE DZIAŁANIA FINANSUJEMY?

Inicjatywy oddolne i Wsparcie grup samopomocowych

Projekty prowadzone w ramach ścieżek: inicjatywy oddolne – angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz wsparcie grup samopomocowych.

Rozwój organizacji

Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju.

LICZBY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM
2014 – 2021

1023

Liczba dofinansowanych projektów w latach 2014-2021

4000

Liczba dotychczas złożonych wniosków (fiszek).

4,4 mln zł

Wartość przekazanych mikrodotacji, nie licząc wkładu własnego realizatorów

PROJEKTY FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy Mazowsze Lokalnie

 

Partnerzy i sponsorzy

 

Program „Mazowsze Lokalnie”  współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania publicznego.