AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

WYDARZENIA

PROJEKTY 2023

JAK OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

 • 1. Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź w Regulaminie, czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt kwalifikuje się do naszego konkursu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania – skorzystaj z pomocy Ambasadorów Mazowsze Lokalnie lub infolinii – nie obawiaj się pytać – jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 • 2. Przygotuj projekt i złóż wniosek w generatorze!

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz dobrze przemyśleć swój pomysł na projekt – określić działania i ich efekty oraz budżet. Pomysł należy opisać w generatorze wniosków na około dwóch stronach A4 (10 tys. znaków). Nie wymagamy drukowania wniosku, podpisów ani żadnych załączników. Wystarczy jedno kliknięcie, aby złożyć wniosek.

 • 3. Oczekuj na wyniki i etapu

  Pierwszy etap to ocena fiszek projektowych. Każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów na podstawie kryteriów wymienionych w karcie oceny fiszki, którą możesz przeczytać tu.

 • 4. Przygotuj prezentację i zaprezentuj swój pomysł

  Jeśli Twój pomysł znajdzie się na liście projektów, które przeszły do II Etapu – zapisz się na jeden z terminów spotkań z Komisją Oceniającą. Będą się one odbywać w kilku lokalizacjach na Mazowszu oraz online. Prezentacja może mieć dowolną formę.

 • 5. Zrealizuj swój projekt

  Komisje Oceniające wybiorą najlepsze projekty, które zostaną dofinansowane. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników podpiszemy umowy i wypłacimy z góry 100% przyznanych środków, a Wy będziecie mogli zacząć realizacje swoich projektów! Koniecznie podzielcie się z nami efektami. Czekamy na zdjęcia i relacje.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Obywatelskie grupy nieformalne

Wsparcie dla grup nieformalnych – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

JAKIE DZIAŁANIA FINANSUJEMY?

Inicjatywy oddolne i Wsparcie grup samopomocowych

Projekty angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz wsparcie grup samopomocowych.

Rozwój organizacji

Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju.

LICZBY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM
2014 – 2023

1250

Liczba dofinansowanych projektów w latach 2014-2023

4900

Liczba dotychczas złożonych wniosków (fiszek).

6 mln zł

Wartość przekazanych mikrodotacji, nie licząc wkładu własnego realizatorów

NIEKTÓRE PROJEKTY MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy Mazowsze Lokalnie

 

Partnerzy i sponsorzy

Program „Mazowsze Lokalnie”  jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.