Informacje o projekcie

Nazwa projektu: W zdrowym ciele – zdrowy Senior

Numer projektu: 2419/GN_NGO/2017

W zdrowym ciele – zdrowy Senior to projekt kierowany głównie z myślą o osobach wieku emerytalnym. Działania projektu będą miały na celu poprawienie aktywności osób starszych, która jest niezbędna do szerszego bardziej aktywnego udziału w życiu społecznym. Na dzień pisania wniosku do naszego nieformalnego Klubu Seniora uczęszcza 10 kobiet. Zależy nam na poszerzeniu grona Seniorów do 30 osób i przyciągnięciu do niego jak największej ilości osób. Spotykamy się regularnie dwa razy w tygodniu w Dziennym Domu Senior – Wigor. Spędzamy ten czas m.in. na rozmowach, okolicznościowych uroczystościach, zwierzeniach oraz ćwiczeniach. Ćwiczymy na starym rowerku stacjonarnym, którego stan techniczny po wielu latach użytkowania jest w nie najlepszym stanie. Chciałybyśmy pozyskać dofinansowanie na zakup nowego. Pod naszą opieką będzie on dostępny w Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor dla większego grona lokalnej społeczności, młodzieży ale też osób, które korzystają z zajęć w świetlicy terapeutycznej, która mieści się w tym samym budynku. Marzy nam się, aby nasza grupa pełniła ważną rolę w naszej lokalnej społeczności. Chciałybyśmy poszerzyć naszą współpracę międzypokoleniową, zaprzyjaźnić się z młodymi ludźmi, z którymi mogłybyśmy realizować projekt na rzecz naszej społeczności lokalnej. Ażeby nadążyć za młodymi potrzebujemy wzmocnić naszą kondycję poprzez ćwiczenia fizyczne. Oprócz aktywności na rowerku planujemy zorganizować zajęcia z fizjoterapeutą (12 godz.), który nauczy nas prawidłowo ćwiczyć, a następnie będziemy kontynuować aktywność same dzięki zakupionym płytom z ćwiczeniami. Konsultacje z fizjoterapeutą mają na celu indywidualny dobór ćwiczeń, abyśmy cieszyły się zdrowiem i wspaniałą kondycją jak najdłużej, służąc społeczności lokalnej. Na zakończenie projektu zorganizujemy na placu obok Dziennego Domu Senior – Wigor ognisko podsumowujące działania projektowe. Wspólne świętowanie zakończenia projektu wpłynie na zwiększenie aktywności lokalnej poprzez działanie. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie z uwagi na fakt, że są to działania Seniorów. Projekt będzie sprzyjał rozwojowi wolontariatu osób starszych. Innowacyjność projektu polega na tym, że jest to pomysł seniorów, który wpłynie na poprawę sprawności fizycznej. Dzięki temu będziemy mogli dalej sprawnie działać lokalnie. Projekt mieści się w katalogu sfery pożytku publicznego: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrona i promocja zdrowia.