Zapraszamy do skorzystania z konsultacji!

Dla grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie finansowe w realizacji inicjatyw oddolnych przewidziane jest także wsparcie konsultacyjne. 

Kluczowym tematem tych konsultacji jest wsparcie grup w mobilizowaniu ludzi do działania i budowaniu grup aktywnych mieszkańców, które nie rozpadłyby się po realizacji projektu, a stanowiły zespół, który aktywizuje innych mieszkańców do działania na rzecz swojej społeczności.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się mailem na adres: kasias@boris.org.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Kluczowe założenia konsultacji:

  • konsultacje są bezpłatne,
  • konsultant dojeżdża do organizacji,
  • na konsultacje jest przewidzianych 4-6 godzin, w ciągu 2 lub 3 spotkań,
  • konsultacje mają charakter superwizyjny – opierają się na rozmowie na temat trudności i wypracowaniu możliwości ich pokonania, działań możliwych do podjęcia,
  • efektem pracy konsultanta jest ok. 2 stronicowy dokument opisujący działania jakie są rekomendowane/podjęte do wdrożenia przez grupę,
  • proces musi zamknąć się do 30 listopada.