Zakończenie naboru dziś o godz. 15

Mija intensywny czas pracy nad wnioskami programu FIO. Zostało już niewiele czasu na końcowe poprawki, ostatnie konsultacje i korekty.  Przypominamy że wnioski można składać tylko do godz 15.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku  w wyznaczonym terminie. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie.

Proszę zwróćcie uwagę że „zapisanie kopi roboczej” nie oznacza złożenia projektu. Aby wniosek trafił na listę złożonych wniosków musicie kliknąć przycisk „Złóż formularz” który znajduje się na samej dole strony.