Zakończenie naboru 7 kwietnia o godz. 12.00

Mija intensywny czas pracy nad wnioskami programu Mazowsze Lokalni. Zostało już niewiele czasu na końcowe poprawki, ostatnie konsultacje i korekty.  Przypominamy że wnioski można składać do 7 kwietnia tylko do godz 12.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku  w wyznaczonym terminie. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów programu nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie Mazowsze Lokalnie.

Proszę zwrócić uwagę że „zapisanie kopi roboczej” nie oznacza złożenia projektu. Aby wniosek trafił na listę złożonych wniosków musicie kliknąć przycisk „Złóż formularz” który znajduje się na samej dole strony.