Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Zafiksowani na ludowo

Numer projektu: 2825/GN/2017

Projekt ma na celu podtrzymywanie tradycji ludowych regionu rzeczniowskiego oraz promowanie lokalnej tradycji poprzez wspólne działania różnych grup wiekowych mieszkańców na rzecz ocalenia ginącej muzyki i folkloru. Projekt jest zachętą dla mieszkańców Rzeczniowa i okolic do sięgnięcia do korzeni i tradycji przodków, krokiem do utożsamiania się z regionem. Projekt zakłada pokazanie mieszkańcom, że możliwość udziału w wydarzeniach takich jak warsztaty tańca, śpiewu czy potańcówki wiejskie otworzą furtkę do osiągnięcia trwałych efektów i dalszego działania. W projekcie przewidziano udział starszych osób pamietających dawne czasy jak i młodych przedstawicieli naszego środowiska. Chcemy pokazać ludowe tradycje w sposób prosty do odbioru dla każdego mieszkańca. Chcemy aby zakorzeniły się na trwałe w naszej społeczności i były elementem utożsamianym z regionem. Projekt podzielono na etapy. 1. Baza folkloru Rzeczniowskiego. Zaplanowano akcję informacyjną połączoną ze zbieraniem materiałów, wspomnień. W ramach akcji grupy mieszane (dorośli członkowie grupy inicjatywnej oraz przedstawiciele dzieci i młodzieży) przejdą od domu do domu, poinformują o projekcie, porozmawiają ze starszymi mieszkańcami o czasach, które pamiętają. O strojach, obrzędach, lokalnych zabawach. Zostaną zarejestrowane krótkie wypowiedzi, filmiki, zdjęcia, które wykorzystamy w celu wykonania „Bazy folkloru Rzeczniowskiego”. Przy okazji spotkań zaprosimy mieszkańców na wydarzenia – warsztaty i potańcówki. 2. Spotkanie lokalne – z mieszkańcami gminy, seniorami, członkami chóru , muzykami ludowymi i członkami kapel. Spotkanie będzie miało formę wspomnień i integracji międzypokoleniowej. Podczas spotkania Pan Adam Bajon (współtwórca Zespołu pieśni i tańca w Rzeczniowie) opowie o powstaniu zespołu. Muzycy opowiedzą o swoich rodzinnych muzycznych tradycjach, usłyszymy również ludowe przyśpiewki Jadwigi Bukowskiej. Na spotkaniu chcemy porozmawiać i odnieść się do wspomnień osób pamiętających dawne czasy. Chcemy podjąć próbę odtworzenia rzeczniowskiego dawnego stroju, dlatego tak cenne mogą okazać się te wspomnienia. Na nich chcemy oprzeć nasze dalsze działania. Tu z pomocą przyjdą nam członkinie KGW w Rzeczniowie. Na spotkanie zaprosimy również osobę z zewnątrz, która z ramienia Akademii Kolberga zajmuje się wspieraniem działalności Wiejskich Klubów Tańca na terenie Polski oraz szczególnie działa w Woj. Mazowieckim na rzecz ocalenia ginących tradycji. Spotkanie odbędzie się w klimatycznym budynku starej remizy w Rzeczniowie. 3. Warsztaty muzyczno-wokalne. W warsztatach weźmie udział 20 osób. Będą to dzieci i młodzież ze szkoły w Rzeczniowie. Młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach muzycznych. O pomoc w rekrutacji poproszony zostanie dyrektor i nauczyciel muzyki. Przeprowadzone będą warsztaty w wymiarze 9 godzin (3 spotkania x 3 godz.). Poprowadzi je śpiewaczka z dużym doświadczeniem muzycznym ale i praktycznym w prowadzeniu tego typu zajęć. Warsztaty nakierowane będą głównie na przyśpiewkę. Na warsztatach odtwarzane będą utwory, które znajdują się w archiwum Polskiego Radia i pochodzą z 1951r. Dodatkowo dla uczestników zaplanowano warsztat z P. Jadzią Bukowską (3 godz.), która chętnie podzieli się swoim doświadczeniem. Młodzi uczestnicy będą mogli spotkać się i czerpać z Jej wiedzy. 4. Warsztaty oberkowe. Poprowadzone zostaną w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą grupę będą stanowiły dzieci i młodzież z Rzeczniowa i okolic (20 osób), drugą będą stanowiły osoby dorosłe (20 osób). Poprowadzone zostaną przez osobę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć, praktyka i pasjonata tańca ludowego – Czesława Pióro. Zaplanowano po 4 godz. warsztatów dla każdej grupy (po 2 spotkania x 2 godz.). 5. Zaplanowano 2 potańcówki wiejskie z udziałem kapel ludowych i miejscowych muzyków. Odbędą się one w starej remizie w Rzeczniowie. Na każdej zaplanowano występ min. 2 kapel. Pozostajemy w stałej współpracy z Kapelą Bronka Machla oraz Zespołu AKORD, który na potrzeby naszych działań gra repertuar ludowy. Kapele wystąpią nieodpłatnie. Pierwsza potańcówka odbędzie się na przełomie V/VI i będzie spełniała funkcję promocyjną całego projektu. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do udziału w projekcie, w zaplanowanych spotkaniach i warsztatach. Druga potańcówka odbędzie się na przełomie IX/X i będzie podsumowaniem projektu, jak również prezentacją umiejętności wokalnych i tanecznych nabytych podczas warsztatów. Przeprowadzony zostanie konkurs „Przyśpiewka show”. Przewidziano 2 kategorie wiekowe konkursu. Nagrody w konkursie ufunduje Wójt Gminy Rzeczniów. Czas każdej potańcówki to ok. 6 godz. Przewidziano udział ok. 100 osób na każdej z potańcówek. Dla uczestników zaplanowano drobny poczęstunek, w tym grochówka. Swoimi działaniami wpiszemy się w ideę wiejskich klubów tańca, które działają w wielu miejscach Polski w tym kilka na terenie woj. Mazowieckiego m.in. region opoczyński, ok. Przysuchy: Przystałowice Małe, Wygnanów, Wir ale także bliżej nas – Sycyna Północna. Mimo, że projekt jest w wielu aspektach wykorzystaniem doświadczeń z innych regionów to wyróżnia się oryginalnością. Pomysł przejścia od domu do domu, osobistego zapraszania mieszkańców przez grupy międzypokoleniowe na naszym terenie jest nowy. Przeważnie stosuje się plakat, informację na stronie czy w radio. Naszym zdaniem bezpośrednie dotarcie do mieszkańców pozwala im na poczucie się ważnym w tym przedsięwzięciu i daje możliwość do większego zaangażowania w działania projektowe. Utworzenie bazy folkloru Rzeczniowskiego będzie bardzo ciekawym doświadczeniem zarówno dla realizatorów projektu jak i dla mieszkańców. W końcu same warsztaty zmierzające do późniejszego przedstawiania repertuaru ludowego jak również warsztaty oberkowe to dla naszej społeczności element odbudowania tożsamości ludowej, integracji międzypokoleniowej, dobrej zabawy a przede wszystkim możliwość wyjścia z domu.

30951446″ width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>