W tym roku podczas Lokalnych Komisji Oceniających o swoich projektach opowiedziało 110 grup, a 59 uzyskało dofinansowanie! Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za poświęcony czas, kreatywność i energię, jaką nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was spotkać.

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Niestety środków nie wystarczyło dla wszystkich. W tym roku przeznaczyliśmy:

  • 127 415 zł na inicjatywy oddolne
  • 117 550 zł na rozwój organizacji
  • 19 500 zł na wsparcie grup samopomocowych

Łącznie: 264.465 zł

Na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. W celu wyłonienia projektów do dofinansowania w pierwszej kolejności została sporządzona lista rankingowa projektów, które mają być realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu FIO-ML – zgodnie z regulaminem konkursu są one traktowane priorytetowo. Z tej listy pochodzi 25% projektów, które otrzymały dotację. Następnie dofinansowanie dostało 25% najlepszych projektów z każdej komisji konkursowej oraz kolejne najlepsze projekty ze wszystkich komisji aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować, aby poinformować o procedurach związanych z podpisaniem umowy.

Raz jeszcze gratulujemy!

Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.