Wyniki I etapu konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie 2019

Poniżej prezentujemy 3 listy rankingowe projektów, które zakwalifikowały się do II etapu naszego konkursu.

Łącznie złożonych zostało 437 wniosków. Każdy wniosek był oceniany przez dwóch ekspertów. W I etapie oceny projektów można było otrzymać maksymalnie:

  • 24 punkty w ścieżce Inicjatywy oddolne
  • 21 punktów w ścieżce Wsparcie grup samopomocowych
  • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych

Do II etapu zakwalifikowało się 110 projektów ze wszystkich trzech ścieżek. Autorzy tych projektów wkrótce otrzymają od nas wiadomość z informacjami dotyczącymi dalszego przebiegu konkursu. Serdecznie gratulujemy!

CO DALEJ?

Każdy wnioskodawca, który zakwalifikował się do II etapu konkursu powinien:

  • zapisać się na wybraną Lokalną Komisję Oceniającą,
  • uzupełnić w generatorze tabelę ze szczegółowym budżetem projektu.

Informacje na temat tego, jak uzupełnić budżet oraz szczegóły na temat Komisji Oceniających otrzymacie już jutro!