Wyniki I etapu konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie 2018

Poniżej prezentujemy 3 listy rankingowe projektów, które zakwalifikowały się do II etapu naszego konkursu. W tym roku na komisje zapraszamy nie tylko przedstawicieli projektów ze ścieżek inicjatywy oddolne (IO)  i wsparcie grup samopomocowych (WGS), ale także tych z Państwa, którzy złożyli wnioski  na  rozwój organizacji (RO).

Łącznie złożonych zostało 305 wniosków: 202 na inicjatywy oddolne, 88 na rozwój organizacji oraz 15 na wsparcie grup samopomocowych. Każdy wniosek był oceniany przez dwóch ekspertów.

W I etapie oceny projektów można było otrzymać maksymalnie:

  • 24 punkty w ścieżce Inicjatywy oddolne
  • 21 punktów w ścieżce Wsparcie grup samopomocowych
  • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych

Do II etapu zakwalifikowało się 129 projektów ze wszystkich trzech ścieżek (IO – 63 projekty, WGS – 10 projektów, RO – 56 projektów). Wnioskodawcy tych projektów otrzymają od nas e-mail z informacjami dotyczącymi dalszego przebiegu konkursu. Każdy wnioskodawca zobowiązany będzie zapisać się na wybraną Lokalną Komisję Oceniającą oraz uzupełnić w generatorze tabelę ze szczegółowym budżetem projektu w terminie do 8 sierpnia.

TERMINY LOKALNEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ

Warszawa I – 13 sierpnia

Warszawa II – 14 sierpnia

Siedlce – 20 sierpnia

Płock – 21 sierpnia

Radom – 22 sierpnia

Ostrołęka – 23 sierpnia

Szczegóły dotyczące zapisów na lokalne komisje oceniające znajdują się w kolejnym wpisie na stronie.

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU, SERDECZNIE GRATULUJEMY!