Nazwa projektu: WIEJSKIE INSPIRACJE SZTUKĄ

Numer projektu: 2615/GN_NGO/2017

Osoby realizujące projekt chcą zaprosić do udziału wszystkich mieszkańców Rudek. Głównym celem projektu jest zagospodarowanie placu w centrum wsi o powierzchni 0,5 ha oraz integracja mieszkańców poprzez wystawienie sztuki teatralnej. W 2016 r. grupa „Aktywne Rudki” realizowała projekt „Ciekawa współpraca i wzajemne inspiracje”. W ramach tego projektu został uporządkowany plac (zlikwidowano zniszczony budynek sklepu, wyrównano teren, przycięto drzewa, wykonano ławeczki, stoły oraz zbudowano kamienne ognisko). Większość prac mieszkańcy wykonali społecznie. Plac cieszy się dużym zainteresowaniem. Korzystają z niego dzieci przychodząc na plac zabaw, a dorośli aby odpocząć. Coraz częściej z placu korzystają również przejeżdżający do Janowca turyści, jednak brak miejsca parkingowego sprawia, że jest to niewielki odsetek zwiedzających. 31.12.2016 r. zorganizowano sylwester przy ognisku. Przybyło około 50 osób i odbyła się wspaniała zabawa pod chmurką przy ognisku. Chcielibyśmy ten plac uczynić jeszcze ciekawszym i atrakcyjniejszym. W ramach zagospodarowania placu planujemy wykonać: 1. parking z kamienia polnego i grysu – Wójt Gminy zapewnia grys, a mieszkańcy pomoc przy pracach budowlanych, 2. symboliczną bramę wjazdową wykonaną z drewna, społecznie przez mieszkańców wsi, 3. wykonanie przez artystę rzeźbiarza z kamienia polnego żółwia błotnego, który jest symbolem naszej gminy (rezerwat przyrody z siedliskiem żółwia jest na naszym terenie w miejscowości Andrzejów), co dodatkowo uatrakcyjni nasz plac. 4. wykonanie podestu, na którym mogłyby odbywać się potańcówki wiejskie – podest wykonają mieszkańcy pod czujnym okiem mistrza stolarza. Podest będzie służył mieszkańcom podczas różnego rodzaju uroczystości i imprez. Dobrze zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi będzie służył mieszkańcom przez wiele lat. W naszej miejscowości działa bardzo aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół śpiewaczo – obrzędowy. Zespół chciałby zaangażować społeczność wiejską (dzieci, młodzież oraz dorosłych) do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Zespól ma duże doświadczenie w organizacji różnych obrzędów wiejskich np.: chodzenie z gwiazdą, kusoki, andrzejki, wigilia, niedziela palmowa itp. Tym razem zespół pragnie przeprowadzić warsztaty teatralne dla mieszkańców. Będzie to bajka „Królewna Śnieżka”, która będzie wystawiona podczas rodzinnego festynu na placu wiejskim.Wydarzenie to zintegruje różne grupy wiekowe. Warsztaty przeprowadzi nieodpłatnie nauczycielka języka polskiego – mieszkanka Rudek. Zakończeniem projektu będzie festyn w formie pikniku przy ognisku oraz zabawa z zaśpiewem i przytupem. Podczas imprezy panie z KGW oraz mieszkanki przygotują poczęstunek: kiełbaski z ogniska, domowe ciasta, potrawy regionalne tj. kapusta z grochem, pierogi, żurek. Niezbędne produkty spożywcze zostaną zakupione do wymienionych potraw. Dla wszystkich dzieci biorących udział w inscenizacji planujemy zakupić upominki (około 15 uczestników). Pragniemy nadmienić, że wiele prac zostanie wykonanych nieodpłatnie przez mieszkańców wioski oraz panie z KGW Rudki. W ramach projektu chcielibyśmy zakupić materiały budowlane na wykonanie podestu, bramy, materiał na dekorację i stroje teatralne oraz artykuły spożywcze na festyn. Dzięki kolejnej inicjatywie plac wiejski stanie się bardziej przytulny i bezpieczny, a mieszkańcy będą mogli spotykać się, odpoczywać i rozmawiać o życiu codziennym. Projekt nasz jest nietypowy, w naszym otoczeniu nie ma takiego miejsca w którym mieszkańcy z własnej inicjatywy oraz własną pracą dbają o swoją miejscowość w takim zakresie. Pomysł dalszego zagospodarowania terenu wyszła od mieszkańców Rudek już na etapie realizacji poprzedniego projektu.