Nazwa projektu: Tworzymy miejsce spotkań (np. altanka, plac zabaw)

Numer projektu: 3673/GN_NGO/2019

Chcemy wspólnymi siłami wybudować drewnianą altankę na nowo tworzonym placu zabaw na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie (nowe działki). Altana będzie miejscem spotkań i integracji wszystkich mieszkańców naszego Osiedla tych młodszych jak i starszych. Dodatkowo zorganizujemy dwa spotkania integracyjne w postaci pikników rodzinno-osiedlowych dla mieszkańców Łaskarzewa. Pierwszy piknik będzie zorganizowany z okazji otwarcia placu zabaw a drugi planowany jako cykliczny coroczny piknik z okazji Dnia urodzin Osiedla Ogrody. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie na naszym Osiedlu i w Łaskarzewie, gdzie mieszkańcy będą organizować samodzielnie wydarzenia na swojej tzw. dzielnicy. Chcemy postawić altanę na działce należącej do Miasta Łaskarzew zlokalizowanej na naszym Osiedlu Ogrody, która położona jest w zacisznym miejscu tak jak całe Osiedle lecz dogodnej lokalizacji miasta. Zdecydowana większość prac związana z przygotowaniem działki do postawienia altany została już wykonana ponieważ na tej samej działce Urząd Miasta Łaskarzew przy znaczącym sąsiedzkim zaangażowaniu mieszkańców Osiedla buduje plac zabaw dla dzieci. Jako Mieszkańcy Osiedla Ogrody w liczbie około 15 rodzin już od jesieni 2018 roku wspólnie uczestniczymy w pracach przy budowie placu zabaw pomagając społecznie, tj. w 2018 roku uporządkowaliśmy działkę, wspólnie wykarczowaliśmy z działki zarośla i samosiejki, obecnie w lutym i w marcu 2019 roku wyrównaliśmy i podwyższyliśmy teren działki, przeprowadziliśmy prace geodezyjne, wybudowaliśmy ogrodzenie placu zabaw. Wszystkie te prace wykonaliśmy we współpracy w Urzędem Miasta w partycypując w zakresie finansowym i przede wszystkim z wykorzystaniem naszych zasobów osobowych i rzeczowych. Na placu zabaw zostały już zainstalowane zabawki dla dzieci i brakuje jedynie miejsca dla trochę starszych mieszkańców Osiedla Ogrody. Powstałą lukę wypełniłaby wybudowana wspólnymi siłami altana przy palcu zabaw. Obecnie pracują przy budowie placu mężczyźni ( ojcowie, dziadkowie, wnuczkowie), dlatego chcemy w większym stopniu zaangażować w działania kobiety, (matki, córki i babcie) włączając na początek w organizację dwóch wydarzeń w postaci pikników rodzinno-osiedlowych dla mieszkańców Łaskarzewa i sąsiedniego osiedla Pod Lasem w Łaskarzewie (stare działki). Mieszkańcy Osiedla Ogrody są zaangażowani w tworzenie miejsca gdzie można będzie zorganizować wspólne integracyjne spotkania mieszkańców, pikniki rodzinne, zabawy dla najmłodszych, miejsca gdzie można wyjść z domu z dziećmi lub wnuczkami i zrelaksować się chwilę odpoczywając w altanie kiedy dzieci będą się bawić obok na placu zabaw, itp. W mieście Łaskarzew nie ma takiego miejsca jakie tworzymy na naszych Ogrodach. Wszyscy to widzą i dlatego zaangażowanie mieszkańców jest znaczące i godne naśladowania. Miejsce na plac zabaw i altanę jest idealnie położone z dala od centrum miasta a jednocześnie w enklawie Osiedla urokliwie położonego w otoczeniu lasów sosnowych. Podejmowana inicjatywa budowy przez mieszkańców miejsca spotkań, tj. altany, placu zabaw i organizacji osiedlowych pikników rodzinnych jest nietypową i oryginalną formą spędzania wolnego czasu niestosowaną do tej pory w mieście Łaskarzew. Chcemy zapoczątkować i kontynuować tego typu inicjatywy w Łaskarzewie z wymiernym skutkiem. Nasza inicjatywa wyróżnia się międzypokoleniowym i integracyjnym podejściem do aktywności społecznej poprzez zaproponowanie konstruktywnego sposobu na wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Projekt angażuje w działania mieszkańców Osiedla Ogrody w Łaskarzewie, Instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe na zasadzie współpracy na rzecz dobra wspólnego.