Informacje o projekcie

Nazwa projektu: W trosce o rozwój naszych dzieci

Numer projektu: 2543/GN/2017

Głównym celem operacji jest integracja i aktywizacja różnych grup wiekowych do działań na rzecz samorozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie edukacji regionalnej, promocji dziedzictwa kultury ludowej oraz stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wśród społeczności szkolnej. Aby zrealizować swój cel zaplanowaliśmy zajęcia warsztatowe z dziedziny kultury ludowej pn: „Kurpiowska kultura to skarb, który należy pielęgnować”. Podjęliśmy się przygotowania i przeprowadzenia tego typu zajęć, ponieważ nasz Ośrodek położony jest w centrum Puszczy Kurpiowskiej, która jest głównym skupiskiem folkloru kurpiowskiego. Warunki przyrodnicze, klimatyczne i ekologiczne są najcenniejszym bogactwem tego terenu. Te wszystkie warunki mają dobroczynny wpływ na zdrowie i rozwój człowieka. Ze względu na położenie gminy mieszkańcy jej posiadają bogate tradycje, obrzędy i zwyczaje, dlatego też chcemy pokazać naszym dzieciom, jak ważna jest nasza rodzima kultura, którą należy pielęgnować, aby wszechwładny postęp cywilizacji nie zniszczył tych wartości natomiast nasza kultura nie ulegała niwelacji, a tradycje, które przekazywali nam nasi pradziadowie nie poszły w zapomnienie lecz zostały reaktywowane w naszej społeczności szkolnej. Działaniami obejmującymi projekt będą warsztaty mające na celu atrakcyjne zajęcia, które odzwierciedlają potrzebę poznania kultury kurpiowskiej przez grupę docelową. Obejmować będą cykl zajęć z zakresu poznania gwary, tradycji, obrzędów sposobu wykonywania kwiatów z bibuły w ilości 30 godzin zajęcie te przeprowadzą wolontariusze. Inną formą zajęć będzie nauka pieśni i tańców, kurpiowskich, które przeprowadzone będą przez instruktora posiadającego odpowiednie przygotowanie, który wykona zadanie w wolontariacie. Naszym marzeniem jest aby w przyszłości w ośrodku powstała grupa z dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , która być może utworzy niewielki zespół ludowy mający w swoim repertuarze pieśni i tańce kurpiowskie. Poprzez udział w zajęciach dzieci i młodzież nauczą się śpiewu i tańców kurpiowskich . Jako rodzice pragniemy by nasze dzieci rozwijały swoje zdolności w takim zespole, który będzie dla nich równocześnie terapią, dlatego też zależy nam bardzo na powstaniu i jego rozwoju. Podsumowaniem tych przedsięwzięć będzie organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka na którym wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „KURPIE” z Rozóg. Przygotowaniem i przeprowadzeniem tej imprezy zajmą się nauczyciele z ośrodka, który jest naszym partnerem. Program będzie obejmował różnorodne konkursy np.; zręcznościowe z nagrodami dla wszystkich dzieci , atrakcje w postaci zjeżdżalni, trampolin i poczęstunek dla wszystkich dzieci z ośrodka. Pomysł zrealizowania tego zadania wyszedł od rodziców, a działania w nim wykazane są odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę w środowisku szkolnym. Projekt taki realizowany będzie w tym środowisku po raz pierwszy, jest pomysłem nowatorskim, a działania w nim wykazane włączają wykorzystanie zasobów ludzkich, społecznych i lokalnych. Realizacja przedsięwzięcia wnosi w środowisko szkolne nowe nietypowe i oryginalne pomysły, które dotychczas nie były praktykowane w ośrodku. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane zostaną różnorodne grupy ze środowiska lokalnego, np. : wolontariusze, partnerzy, pedagodzy i rodzice, którzy będą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra dzięki realizacji tego zadania nastąpią trwałe zmiany w środowisku szkolnym. Wydatki poniesione na realizację tego projektu są niezbędne i uzasadnione cenowo.