Nazwa projektu: Tropiciele tradycji

Numer projektu: 2743/GN_NGO/2017

Jesteśmy grupą nieformalną, która funkcjonuje pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca NIWA (ZPiT Niwa). Zespół powstał, aby promować swoją małą ojczyznę, propagować i przekazać kolejnym pokoleniom rodzime tradycje wokalno-taneczne. Zespół wywiera również bardzo duży wpływ na wychowanie i kształtowanie życiowych postaw u młodzieży. Uczy odpowiedzialności i dyscypliny. Wzmacnia poczucie własnej wartości, eliminuje nieśmiałość, zapobiega wykluczeniu, rozwija kreatywność i uczy pracy w grupie. Pokazuje, że dzięki pracy i zaangażowaniu można wiele osiągnąć. Od początku naszej działalności przez zespół przewinęło się szereg młodych ludzi, także z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem. W środowisku, gdzie problem alkoholizmu jest problemem powszechnym, a kontakt z alkoholem wśród młodzieży coraz częstszy, dając możliwość aktywnego i twórczego wykorzystania wolnego czasu, prowadzimy pewien rodzaj wczesnej prewencji. Uczymy dobrej zabawy bez korzystania z używek. Częste spotkania na próbach sprzyjają zawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich. ZPiT Niwa liczy obecnie 16 osób jest to młodzież gimnazjalna i licealna. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach. Niestety nasi tancerze dorastają, część z nich już wkrótce wyjedzie na studia i będzie zmuszona rozstać się z nami. Szukamy następców. Prowadząc nabory do zespołu stwierdziliśmy, że grupą w naszej społeczności, która najbardziej potrzebuje aktywizacji są dzieci i młodzież. Zanurzeni w świecie gier i portali społecznościowych stracili chęć do wyjścia z domu i spotkań w realu. Postanowiliśmy zachęcić ich do aktywności. Aby zrozumieć i pokochać kulturę ludową trzeba poznać warunki w jakich powstawała. Dlatego postanowiliśmy zorganizować „Niedzielę na ludowo” . Podczas tego spotkania opowiemy o naszym projekcie i zaprosimy do współpracy. Młodzież z zespołu opracuje prezentacje na temat kultury ludowej. Opowiemy jak wyglądało życie na wsi w chacie w polu i gospodarstwie. A jak wypoczynek i zabawa. Co jedzono i jak spano. Przy wieczornym ognisku starsi mieszkańcy opowiedzą o czasach swojej młodości. Upieczemy ziemniaki i kiełbaski, wspólnie pośpiewamy ludowe piosenki. Jedną z atrakcji tego dnia będzie możliwość przejażdżek konnym wozem, którą zapewni nasz partner Stajnia Krzesk. Zapoznając z historią i dziedzictwem kulturowym środowiska, wskazujemy na ich wagę. Uwrażliwiamy na potrzebę kontynuacji tradycji i pracy na rzecz lokalnej społeczności. Mamy nadzieję że ten dzień zaciekawi młodych i otworzy na nowe doznania. Otoczonej zewsząd kulturą zachodnią młodzieży uda się zaszczepić naszą rodzimą. Chcemy również zorganizować warsztaty taneczne z elementami tańca ludowego. Skierujemy je przede wszystkim do młodzieży, ale jeśli swój udział zadeklarują dzieci i osoby starsze, będą również mile widziani. Planujemy zaangażowanie około 20 osób. W nasze działania chcemy włączyć maksymalną ilość ludzi z różnych grup wiekowych. Od zaplanowania po włączenie się w przygotowania spotkań i imprez. Kolejnym bardzo ważnym działaniem jest nagranie muzyki. Nasz zespół nie współpracuje z kapelą i musimy korzystać z nagrań dźwiękowych. Zaplanowaliśmy nagranie melodii ludowych, które będą wykorzystywane podczas koncertów i spotkań mieszkańców. Jako dobro wspólne posłużą przez długie lata. Na zakończenie projektu chcemy zorganizować międzypokoleniową imprezę podsumowującą. Wpadliśmy na oryginalny pomysł, aby część imprezy odbyła się w dawnym stylu przy dźwiękach muzyki ludowej.