Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Tradycja żyje w nas

Numer projektu: 2864/GN/2017

Celem projektu jest aktywizacja i wrażliwość twórcza i osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży, poprzez którą chcemy przeciwdziałać wobec ludzkiej obojętności. Aby temu przeciwdziałać i przekonać, że młodzież potrafi i chce zrobić wiele dobra i że osoby starsze nie są tylko narzekającymi na życie, a osoby niepełnosprawne są tacy jak pełnosprawni, tylko sprawni inaczej, chcemy zrealizować swoje planowane zamierzenia poprzez szeroko rozumianą integrację i przeprowadzić zajęcia w obszarze kultury i sztuki angażując różne pokolenia. Dzięki wzajemnemu współdziałaniu zostanie osiągnięty cel jakim jest dobro wspólne. Rozbudzenie wrażliwości artystycznej, możliwości podzielenia się swoimi umiejętnościami i pomysłami, odkrycia swoich pasji oraz wykonania samodzielnie niepowtarzalnego dzieła. Projekt zakłada powrót do tradycji rękodzieła i upowszechniania kultury oraz integracji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, młodych i starszych, a także rozwinięcie zdolności manualnych jak i wrażliwości artystycznych. Ta forma, rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, pomaga kształtować koncentrację i wytrwałość. Pomysł nasz jest nietypowy, gdyż adresowany nie tylko do osób pełnosprawnych, biorą w nim udział również osoby niepełnosprawne, których dużą grupę stanowią osoby niesłyszące posługujące się językiem migowym, dla tej grupy osób brak jest ofert. Przedsięwzięcie w dużej mierze pozwoli na przełamanie bariery z osobą posługującą się językiem migowym. Projekt zakłada nietypowość i innowacyjność ponieważ nikt wcześniej w mieście nie podjął się tego typu działań w środowisku osób niesłyszących i niedosłyszących. Rozpoczęciem działań będzie spotkanie inauguracyjne, w którym uczestniczyć będą wszyscy. Podczas, którego omówiona zostanie realizacja projektu. Projekt podzielony zostanie na dwa etapy I Etap – „Powrót do tradycji” przewiduje przeprowadzenie zajęć warsztatowych o tematyce rękodzieło ludowe, dekoracja stołu, tradycje świąteczne. II Etap – to organizacja i przeprowadzenie „Festiwalu tradycji”, który jest związany z naszym regionem, będzie to dialog pokoleń. I Etap przewiduje 6 spotkań – 2 razy w miesiącu – warsztaty prowadzone będą w 3 panelach tematycznych: • stroiki świąteczne, przygotowanie gastronomii na święta i tradycje związane z Świętami(Wielkanoc, Boże Narodzenie i itp.), • plastyczny – degupage malowanie tą metodą oraz filcowanie, • tradycji regionalnej-dialog pokoleń w zakresie zachowań dziś i dawniej, wykonywanie pieśni itp. W trakcie warsztatów każdy uczestnik wykona swoją pracę, którą zaprezentuje w drugim etapie na Festiwalu tradycji w Czarnocinie. Dla trzech najlepiej wykonanych prac będą nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy za wykonanie prac otrzymają dyplom. W ramach projektu zakupione zostaną niezbędne artykuły plastyczne jak i półfabrykaty m.in. do wyrobu stroików itp., jak również produkty do wykonania gastronomii świątecznej oraz art. jednorazowego użytku (talerzyki, łyżeczki, widelczyki itp.) niezbędne dla uczestników zadania. II Etap – Festiwal tradycji w Czarnocinie – uczestnicy w ramach projektu wezmą udział w festiwalu tradycji w Czarnocinie organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej i Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Czarnocinie. Na festiwalu zostaną wystawione prace wykonane przez uczestników projektu, biorących udział w warsztatach (młodych, starszych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych) oraz prezentacja naszego regionu. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość degustacji potraw, prezentacji rękodzieła wykonanych przez innych oraz obejrzenia inscenizacji obrzędu ludowego i występów zespołów ludowych. Będzie to dla nich atrakcją i ciekawostką, ponieważ nie mają możliwości brania udziału w takich wydarzeniach. Na koniec odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.