Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Szczęśliwe wielodzietne

Numer projektu: 2401/GS_NGO/2017

Grupa samopomocowa „Supermama” liczy 10 członków. Istnieje od marca 2009r. i skupia matki, które posiadają troje i więcej dzieci. Grupa powstała z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle. Pracownicy socjalni zauważyli potrzebę wsparcia rodzin wielodzietnych, ponieważ borykają się one z wieloma różnorodnymi problemami. Najlepszymi ekspertami są osoby, które są w podobnej sytuacji. Już od 8 lat matki z rodzin wielodzietnych systematycznie spotykają się minimum raz w miesiącu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wspólnie rozwiązując osobiste problemy. Miejscem spotkań grupy jest pomieszczenie w budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle przy ul. Mickiewicza, pok. 131. Osoby tworzące grupę są również bardzo aktywne społecznie, chętnie działają w środowisku lokalnym, uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy Długosiodło. Członkowie czynnie brali udział w różnych projektach realizowanych przez GOPS, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi np. „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, „W Rodzinie siła”, „Jak dobrze mieć sąsiada”, „Poradnia Rodzinna oraz grupy samopomocowe”, „SOS dla rodzin”. Grupa cyklicznie bierze udział w lokalnych uroczystościach przygotowując palmę wielkanocną, wieniec dożynkowy oraz stoiska kulinarne z tradycyjną żywnością podczas gminnych imprez. Od 6 lat jesteśmy też wolontariuszkami Caritas.Działania grupa finansuje ze składek własnych, z w/w projektów, GOPS i gminy Długosiodło