Nazwa projektu: Szachy dla grodziskich dzieci

Numer projektu: 2505/RO/2017

Jesteśmy klubem szachowym. Aktualnie do Klubu należy 67 członków, z czego 50 to dzieci i młodzież do 18 lat. Klub założyli rodzice młodych szachistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz nauczyciele pracujący w tej szkole. Obecnie naszymi członkami są uczniowie różnych szkół z terenu powiatu grodziskiego. Nadrzędnym celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży. Zachęcamy dzieci i młodzież do gry w szachy oraz staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju młodych szachistów z Grodziska Maz. i okolic. Dlatego kluczowym elementem naszych działań są cotygodniowe warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży. W I półroczu 2016/17 prowadziliśmy zajęcia w 6 grupach (w sumie ponad 80 uczestników). Regularne spotkania uzupełniamy turniejami szachowymi, które weryfikują poziom sportowy zawodników, nagradzają włożoną pracę poprzez zdobywane nagrody i kategorie szachowe, a także promują grę w szachy w grodziskiej społeczności lokalnej. W ciągu roku istnienia Klubu zorganizowaliśmy 7 turniejów szachowych, w tym 2 o zasięgu wojewódzkim. Najważniejszym z nich były I Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów w szachach objęte patronatem Burmistrza Grodziska Maz., które odbyły się 8-9.10.2016. W 2 grupach turniejowych zagrało 61 zawodników, z czego 29 z Szachowej Dwójki. Poza spotkaniami i turniejami organizujemy wyjazdy naszych zawodników na turnieje zewnętrzne (m.in. Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych), organizujemy Grand Prix Zagadek Szachowych (uczestniczą w nim 4 szkoły podstawowe), prowadzimy stronę http://SzachyGrodzisk.pl i profil na Facebooku @SzachowaDwojka. Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej dotacji. Naszym podstawowym źródłem finansowania są składki członkowskie. Poza tym koszty zajęć szachowych w większości pokrywają rodzice, a wydatki związane z turniejami są finansowane z wpisowego. Niezbędnego wsparcia rzeczowego w postaci zapewnienia nagród udzieliły nam Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe oraz SP nr 2. Kluczowa jest praca społeczna członków. W naszych działaniach wykorzystujemy prywatny sprzęt komputerowy i oprogramowanie członków Klubu, nie posiadamy żadnych środków trwałych. Pomieszczenia są nam użyczane lub wynajmowane po symbolicznych stawkach. W organizowaniu turniejów pomaga nam zaprzyjaźniony klub UKS Hetman Puszcza Mariańska (w tym użycza sprzętu szachowego na większe turnieje). Na rzecz naszych spotkań i turniejów ze składek członkowskich zakupiliśmy dotychczas 25 kompletów szachów (w tym 20 nadających się do gry turniejowej), 10 zegarów szachowych DGT 1001 (najtańsze zegary na rynku, na turnieje dla dzieci, nie spełniające wymagań FIDE), 6 zegarów szachowych DGT 2010 (najtańsze zegary z certyfikacją FIDE), 1 szachownicę demonstracyjną magnetyczną (niezbędną do prowadzenia zajęć szachowych).